M plusOglasiVisoko

Javna rasprava: “Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta dužine cca 1800 m”

JAVNA RASPRAVA O GLAVNOM PROJEKTU “UREĐENJE DESNE OBALE RIJEKE BOSNE U VISOKOM NIZVODNO OD GRADSKOG MOSTA DUŽINE CCA 1800 m”

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU

O GLAVNOM PROJEKTU “UREĐENJE DESNE OBALE RIJEKE BOSNE U VISOKOM NIZVODNO OD GRADSKOG MOSTA DUŽINE CCA 1800 m”

 

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2016. godinu predvidjela sredstva za realizaciju Glavnog projekta “Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta dužine cca 1800 m”. Nakon provedene procedure za vršenje ove usluge izabran je “Zavod za vodoprivredu” d.d. Sarajevo.

 

U cilju realizacije ovog projekta, u utorak 09.08.2016. godine u Velikoj Sali Općine visoko, sa početkom u 13:00 sati održat će prezentacija i javna rasprava o istom.

 

Pozivaju se svi zainteresovani građani da prisustvuju javnoj raspravi, izraze svoja mišljenja, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

 

Press Općine Visoko

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close