Visoko

Javna rasprava … – o držanju i zaštiti domaćih životinja,…

ODRŽANA ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KUĆNIH LJUBIMACA I NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Završna javna rasprava o Nacrtu odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko održana je danas u Velikoj sali Općine Visoko.

Podsjetimo, Općinsko vijeće Visoko je na 12. sjednici, održanoj 30.10.2017. godine, prilikom razmatranja Nacrta odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko, donijelo sljedeće zaključke:

1. Općinsko vijeće Visoko usvaja Nacrt odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko,

2. Nacrtu se otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan,

3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline,

4. Nakon provedene javne rasprave, Općinska načelnica i Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline utvrdit će Prijedlog odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko, koji će sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje,

5. Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe date u raspravi na sjednici uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području Općine Visoko.

Javna rasprava je trajala 21 dan, a uvid u tekst Nacrta odluke moguće je bilo izvršiti na web stranici Općine Visoko  www.visoko.gov.ba.

Prisutni na završnoj javnoj raspravi bili su u mogućnosti da daju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close