M plusOglasiVisoko

Javna rasprava: Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu

JAVNI POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2018. GODINU

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

 

JAVNU RASPRAVU O

NACRTU PROGRAMA RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2018. GODINU

 

 

Općinsko vijeće Visoko je na 12. sjednici, održanoj 30.10.2017. godine, usvojilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu, te isti uputilo u javnu raspravu u trajanju od 21 dan.

Uvid u tekst Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu moguće je izvršiti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća.

Prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća, najkasnije do 21.11.2017. godine.

 

UVID U TEKST NACRTA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close