BiHPolitika

Jasmina Zubić (SDP): Da li je glavni federalni inspektor Hodžić u sukobu interesa

SUKOB INTERESA? 

Predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH i glavni inspektor za lovstvo je jedna te ista osoba

Zakonitost rada glavnog federalnog inspektora za šumarstvo i lovstvo Muhameda Hodžića dovedena je pod sumnju, jer Hodžić istovremeno obnaša i funkciju inspektora za lovstvo i predsjednika Saveza lovačkih organizacija u BiH.Stoga je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasmina Zubić (SDP) zatražila od Federalnog ministarstva pravde i Federalne uprave za inspekcijske poslove da se očituju o tome da li je glavni federalni inspektor Hodžić u sukobu interesa zbog ove dvije dužnosti koje su zavisne jedna od druge.

Zubić se u zahtjevu za očitovanje nadležnog ministarstva i Federalne inspekcije u srijedu na sjednici Federalnog parlamenta pozvala na Zakon o lovstvu Federacije BiH. Tim zakonom je propisano da je federalni inspektor ovlašten i dužan kontrolisati rad lovačkih saveza, odnosno da daje inspektorima naloge za kontrolu lovačkih organizacija u FBiH.

Nadalje, lovačke organizacije delegiraju svoje zastupnike u Skupštinu Saveza lovačkih organizacija u BiH. Pozicija glavnog federalnog šumarskog i lovnog inspektora te istovremeno i pozicija predsjednika Saveza lovačkih organizacija u BiH Hodžiću stvara pretpostavke da ima utjecaj nad najvišim organom Saveza lovačkih udruženja u BiH (Skupštinom) koja usvaja izvještaje svih ostalih organa saveza (Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti) pa i samog predsjednika saveza.

Zubić se u obraćanju ministarstvu i Federalnoj inspekciji pozvala i na Zakon o inspekcijama FBiH, kojim su propisana ograničenja inspektora u smislu da inspektori ne mogu učestvovati u radu stručnih komisija i tijela organa uprave koja podliježu tom inspekcijskom nadzoru.

Nadalje, član 12. stav 3. Etičkog kodeksa za inspektore u Federaciji BiH glasi: “Sukob interesa je pozicija u kojoj se lični interesi sukobljavaju ili miješaju s drugim interesima, što izaziva sumnju u sposobnost objektivnog, nepristranog i efikasnog obavljanja poslova inspektora koji su pretežno, ali ne i isključivo materijalne ili finansijske prirode”, navela je Zubić.

Ova federalna zastupnica sumnja da Hodžić krši i Zakon o državnoj službi koji propisuje da glavni federalni inspektor ne smije obavljati dužnost, djelatnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim službenim dužnostima.

Savez lovaca u FBiH ima oko 20.000 lovaca.

Izvor: Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close