Visoko

Jasmina Kecan (A-SDA) – Neposredno obraćanje (Video)

Jasmina Kecan
Rođena 24.05.1989.godine u Visokom.
Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za biologiju, smjer mikrobiologija 2012.godine kada upisuje i Drugi ciklus studija. Odbranom magistarskog rada 2012.godine stječe akademsko zvanje magistar biologije, usmjerenje mikrobiologija.

U toku studija postaje stipendista Fondacije Hastor u okviru koje je tri godine  volonterski radila sa djecom iz socijalno ugroženih porodica u cilju postizanja zapaženih rezultata u njihovom obrazovanju. Nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile BiH u maju 2014.godine, volonterski je vršila uzorkovanje vode iz svih Mjesnih vodovoda općine Visoko za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize.
U periodu od 2014. do 2015.godine radila je kao pripravnik u Laboratoriju za sanitarnu i kliničku mikrobiologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici. Trenutno je nezaposlena. U stranci A-SDA Visoko obavlja dužnosti tehničkog sekretara.

Vođena željom da aktivno sudjeluje u kreiranju povoljnijeg i boljeg ambijenta na području općine Visoko pristupila je stranci A-SDA  u kojoj je prepoznala potencijal da realizuje neophodne promjene za podizanje kvaliteta života u Visokom na jedan veći nivo.

asda-visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close