J A V N I P O Z I V za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom na rad u Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1. Volonter –diplomirani inžinjer arhitekture, odnosno bakalaureat/bachelorinžinjer arhitekture …………………………..1 izvršilac
  2. Volonter – diplomirani informatičar, odnosno bakalaureat/bachelor elektrotehnikesmjer informatika ………… 1 izvršilac

Prijavu i detalje Javnog poziva možete preuzeti na  JAVNI POZIV za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close