Izvod iz izvještaja odsjeka za inspekcijske poslove Općine Visoko

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, po zahtjevu stanovnika iz ulice Skopljaka, izvršila je uviđaj u istoj te utvrdila da postoji problem odvodnje oborinske vode s kolovoza.
U narednom periodu, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina će u okviru svojih mogućnosti izvršiti intervenciju na tom lokalitetu i sanirati navedeni prostor.
Također, na regionalnom putu Visoko-Kiseljak u Tušnjićima, na dionici dužine oko 2 km uočene su 4 divlje deponije. Svaka deponija je u dimenzijama oko 200 m dužine i dubine do korita rijeke Fojnice.
Navedene deponije bila su sanirane u 2011. godini, međutim nesavjesni građani su na istim lokalitetima napravili nove deponije.
Mole se građani ukoliko primijete da se na navedenom lokalitetu odlaže smeće da obavijeste PU II PS Visoko i Općinu Visoko, kako bi se protiv počinitelja mogle primijeniti zakonom predviđene mjere.
Građevinski inspektor Općine Visoko vršio je kontrolu gradnje stambenog objekta u naselju Donja Zimča.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close