Visoko: Izvještaj o stanju u mjesnim zajednicama

Povodom vanredne situacije- poplava, a u skladu sa preporukama i zaključcima sa 2. vanredne sjednice Štaba CZ Visoko, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove  kontaktirala je predstavnike mjesnih zajednica Općine Visoko koji su podnijeli izvještaj o stanju u mjesnim zajednicama:

MZ ARNAUTOVIĆI –  Ljudski životi nisu ugroženi, ima poplavljenih njiva i pojavio se odron na ulazu u naselju Mulići, oko 2 metra od asfalta, a put je trenutno stabilan.

MZ BUCI – Nema potrebe za evakuacijom stanovništva, objekti i škola nisu ugroženi, kao ni Dom zdravlja. Most Buci je prohodan, dok je voda u nivou puta kod Kazaferovića  mosta.

MZ BULČIĆI –  Nema ugroženosti stanovništva, kao ni kuća. Most na granici prema Kaknju neprohodan, a u Lužnici u kritičnom stanju.

MZ BUZIĆ MAHALA – Nema potrebe za evakuacijom stanovništva I nema poplavljenih objekata. Rijeka Bosna se izlila prema Dobrinju u mjestu Kute, a poplavljeno je pola Mokronoškog polja koje je zasijano usjevima. Putni pravci su prohodni, dok je propust u naselju Kuti  poplavljen. Snabdijevanje vodom je uredno.

MZ CENTAR –  U naselju Prijeko voda nije došla do kuća i stanovnici dežuraju.

MZ ČEKREKČIJE – Nema ugroženih života, niti trenutno evidentiranih klizišta. Objekti u Industrijskoj zoni su poplavljeni U firmi “DEEP REKLAME” (evidentirana velika materijalna šteta) a u “KOTEKS”, “VRAČO” i “DELCO” ima  poplavljenih pomoćnih objekata i uništenih plastenika. Put Vrela – Prijeko je u izuzetno lošem stanju  jer je opterećen saobraćajem iz drugih pravaca. Most je ugrožen i voda je blizu izlijevanja.

MZ DOBRINJE –  U toku je evakuacija ljudi iz 10 poplavljenih kuća. Trenutno mašine rade na iskopavanju kanala za odvod vode. Poplavljen je put R 445 od “Ugarka” do donjeg mosta koji je neprohodan. Poplavljeni su firma “Ugarak”, Osnovna škola , Centar za  djecu i odrasle sa posebnim potrebama i džamija. Dva mosta na auto-putu su ugrožena jer je voda došla 0,5 m do nosivih greda.

            U Donjoj Seoči poplavljen je propust, tako da je nemoguća komunikacija prema Kaknju. Koristi se zaobilaznica Jehovača kroz Buzić Mahalu. U Buzić Mahali ima poplavljenih kuća  gdje su ljudi već evakuisani.

            U Gornjoj Seoči  potok se izlio i prijeti prekid saobraćajne komunikacije.

MZ GODUŠA – Nema ugroženosti stanovništva,. Potok Godušica izliven u jednom dijelu gdje su poplaviljene samo njive. Dionica na putu Plaholje koja je bila ugrožena sada je pod kontrolom. Most Ramadanovci i kupola na kojoj stoji ploča je pukla što pod većim teretom može predstavljati moguću opasnost.

MZ GRAČANICA – Nema većih problema osim u Malom Čajnu gdje je začepljena kanalizacija i poplavljene  četiri kuće. Postoji mogućnost aktiviranja klizišta u naselju Crvenka.

MZ KOLOŽIĆI – Nemaju trenutno izraženih problema.

MZ KRALUPI – Na području MZ nema životno ugroženog stanovništva niti zabilježenih klizišta. Putna infrastruktura ugrožena zbog izlijevanja potoka, a radi se o 5 makadamskih puteva. Mještani saniraju određene dijelove shodno mogućnostima. Najugroženije je kod mosta u Dvoru gdje voda potkopava  temelje mosta ( kod prodavnice Džafić Hasana).

MZ KULA BANJER – Pješački propust začepljen, bankine odnesene, začepljena dva kanala.

MZ LIJEŠEVA – Nema  ugroženih života niti poplavljenih objekata. Jučer je čišćeno korito potoka. Svi putevi su prohodni i nema evidentiranih klizišta.

MZ MOŠTRE – Radinovići –  potopljeno 15 ha poljoprivrednog zemljišta, a pod vodom je i pilićara “Omanović” i fabrika “Neimax”. Od stambenih objekata 8 kuća poplavljeno, evakuisane dvije porodice. Mještani podigli stvari na više spratove, vodo i elektro snadbijevanje uredno.

Okolišće- potopljeno 20 ha poljoprivrednog zemljišta, a vodo i elektro snadbijevanje prekinuto.

Bradve- pod vodom 5 ha poljoprivrednog zemljišta, a  poptopljeno 5 stambenih objekata i dva podruma. Nije bilo evakuacije. MZ obezbijedila 6 m3 pijeska i 50 vreća. Vodosnadbijevanje obustavljeno, a eletro uredno.

Hlapčevići- ispod farme “Brovis” 5 ha zemljišta pod vodom. Na rijeci Radovaljci oštećena dva mosta, a prekinuto elektro i vodo snadbijevanje.

U Š. Hanovima stanje stabilno.

Moštre – potopljeno oko 3 ha poljoprivrednog zemljišta, 8 podruma na stambenim objektima i stvari podignute na više nivoe. Elektro i vodosnadbijevanje uredno. Prekinuta putna komunikacija Moštre-Porječani preko mosta.

MZ NOVO NASELJE – Pristup Kožarskoj zgradi u Ul. Musala je odsječen, stanarima je ponuđena evakuacija iz zgrade ali većina ih je ostala u zgradi te su obezbijeđeni paketi sa namirnicama. Na području MZ izvršena je evakucija iz jedne poplavljene kuće.

MZ ORAŠAC – Nema ugroženih ljudskih života, niti poplavljenih kuća kao ni evidentiranih klizišta. Evidentirano je izlijevanje potoka koji ne ugrožavaju stambene i druge objekte.

MZ PODVINCI – Zbog potencijalnog klizišta izvršena je evakuacija jedne porodice iz kuće koja je u opasnosti. Rijeka Gorušica je nadošla, te su u opasnosti 4 mosta tako da je stanovništvo upozoreno o mjerama predostrožnosti. Dio puta prema Gornjim Podvincima zbog klizišta je neprohodan. U toku su radovi na čišćenju dionice.  Zbog izlijevanja rijeke i bočnih potoka poplavljen je veći dio obradivog zemljišta.

MZ PORJEČANI – Nema ugroženih ljudskih života, niti zabilježenih klizišta. Prelaz preko mosta Porječani –Moštre obustavljen i saobraćaj se odvija preko naselja Arnautovići. Vodostaj rijeke je u opadanju.

MZ RADOVLJE – Rijeka Radovaljka se izlila u dijelovima, te ima šteta na usjevima ali nema poplavljenih objekata.

Naselje Brezovik je odsječeno. Rijeka Radovaljka se izlila i prijeti drvenom mostu koji je nedavno sagrađen kao privremeno rješenje. Stanovnici Brezovika idu preko Kiseljaka.

U naselju Tujlići postoji mogućnost odrona ali kuća trenutno nije ugrožena.

MZ ROSULJE – Situacija stabilna.

MZ STARI GRAD – Nema ugroženih  ljudskih života niti objekata Putevi su prohodni. Jučer je bio problem u ul. Rašidovića koji je saniran i trenutno je pod kontrolom.

MZ TOPUZOVO POLJE – U Donjem Topuzovom Polju je došla voda do 5 kuća u podrumske prostorije, ali još nije potrebna evakuacija. Putevi su trenutno prohodni, najteža situacija je na dionici  kod stadiona Rastoka gdje može doći do odsjecanja puta  prema Donjem Topuzovom Polju.

MZ TUŠNJIĆI – Nema ugroženih  ljudskih života, niti objekata, put je prohodan sve do sela Zagorice, a most je u funkciji i vodostaj je niži za 40 cm u odnosu na jučer.

MZ VRATNICA –  Trenutno nema ugroženih ljudskih života.

            Problem mještana MZ Vratnica predstavlja zatvaranje saobraćajnice prema Visokom kod Čekrekčija te problem isključenja na petlji u Visokom iz pravca Sarajeva.

Podružnica  Donja Vratnica-   odronjen put te je  začepljen kanal, a preduzete su mjere da se pročisti kanal radi lakšeg protoka vode. Voda za piće je neupotrebljiva

            Podružnica Han –  poplavljene su 2  kuće ali nije potrebna evakuacija.

Oštećeno ucjevljenje kanalizacije, cijevi dislocirane sa svojih pozicija uslijed nadolaska velike količine vode.

            Podružnica Gornja Vratnica, nema većih problema osim što se na nekim dijelovima izlila voda iz potoka – otvorenog vodotoka i oštetila kompletne usjeve, saobraćaj se odvija normalno.

            Podružnica Oblaci – nema većih problema, osim što je u nekim dijelovima voda oštetila put i došlo je do izlijevanja vode iz bunara.

            Podružnica Isakovići – problem jer nema pitke vode (zamućena).

MZ ZIMČA – Gornje Moštre je u najtežoj situaciji. Kompletno  polje  u G. Moštru je poplavljeno, svi usjevi su uništeni, kao i plastenici. 10-15 kuća su ugrožene, od čega je 7-10 kuća poplavljeno. Klizišta u MZ do sada nisu evidentirana.

MZ ŽELJEZNIČKA STANICA – U donjem dijelu Ozrakovića poplavljeno je oko 10 podrumskih prostorija u stambenim objektima. Došlo je do izlijevanja potoka uz željezničku prugu što je izazvalo uništavanje zasijanog zemljišta. Putevi su prohodni.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close