Izvještaj o nalazima voda iz Programa “Lokalni vodni objekti” 2015 i Programa “Škola-voda za piće ” 2015

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza uzoraka vode uzetih u mjesecu oktobru 2015.godine u okviru Programa „Lokalni vodni objekti“ 2015.giodine i Programa „Škola-voda za piće“ 2015.

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

Lokalni vodovod “Babunac” Srhinje

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

 

 

 

1. Lokalni vodovod “LISIČAK” DUBRAVE -ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

2.  Lokalni vodovod DOLIJE” SRHINJE- ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

3. Javna česma TOPUZOVO POLJE -ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija . Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

4.Lokalni vodovod PODRUČNA ŠKOLA SRHINJE -ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close