IZVJEŠTAJ o izvedenim građevinskim radovima i poduzetim mjerama na sanaciji šteta od elementarnih nepogoda

 • Prokopan kanal za odvodnju “Muhašinovićkog potoka“ kroz trup deponije, odnosno kroz parcelu u vlasništvu “Asfaltgradnje” Visoko, a pokrenuta je i  inicijativa za izradu projekta trajne sanacije ovog potoka u sklopu Projekta saniranja deponije Očazi
 • Na lokalitetu klizišta Vratnica-Haldija, JKP “Visoko“ odvuklo zemljani materijal klizišta sa ceste i osposobio saobraćajnicu, uklonilo zemljani materijal oko ugroženog stambenog objekta; trenutno se radi na nasipanju oštećene saobraćajnice tamponom

 • Saniran dio asfaltirane saobraćajnice prema Vratnici-Haldija nasipanjem tamponom, izvođač radova “Mušinbegović” d.o.o. Visoko; ukupno ugrađeno 22,00 m3 tampona
 • Sanacija puta prema Čekrekčijama za naselje Vrela preko Prijekog (peglanje puta); izvođač radova “Mušinbegović” d.o.o. Visoko
 • U naselju Vrblje, JKP “Visoko” očistilo i osposobilo odvodni kanal-propust
 • U naselju G.Moštre preduzeće “SECOM” d.o.o. Visoko, doniralo građevinski materijal za sanaciju 3 oštećena stambena objekta
 • U naselju G.Moštre preduzeće “BROVIS” d.o.o. Visoko doniralo građevinski materijal za sanaciju oštećenog stambenog objekta
 • Fondacija “ŽIVOT” Lješevo Ilijaš, donirala je 3000 KM za sanaciju klizišta u naselju Podvinci, a priprema za izvođenje radova je u toku

PROJEKTI I TENDERI

 • Izrađen projekat sanacije mosta u naselju G.Uvorići, a radove će izvoditi “Musala inženjering“ d.o.o. Visoko. Preduzeće “Prevent“ Visoko obezbijedilo finansijska sredstva za sanaciju mosta
 • Projekat za sanaciju mosta preko Podvinjskog potoka prema naselju Petrovići kao donaciju priprema i radi “Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo, a finansijka sredstva za izgradnju mosta obezbijedila Općina  Altindag (Ankara)
 • U toku je izrada projekta od “Perspektiva inženjering“ d.o.o. Visoko u vezi sa sanacijom klizišta “KLISA“
 • Raspisan tender za izradu Elaborata i projekta sanacije klizišta Vratnica. Tender za izradu Elaborata i projekta sanacije klizišta Grabovi i Isakovići u toku- rok produžen za 15 dana na zahtjev ponuđača
 • Tender za sanaciju oštećenja na javnoj infrastrukturi-ceste okončan i poništen zbog malog broja ponuđača

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close