Izložbom ˝Fotografija godine BiH 2012“ otvoren prvi “Many men show”

Večeras je u Zavičajnom Muzeju otvorena izložba  „Fotografija godine BiH 2012“  u sklopu Festivala umjetnosti i kreacije pod imenom “Many men show” (MMS).

“Many men show” je multidisciplinarni festival umjetnosti i kreacije. MMS će se truditi da podstakne razmjenu ideja, afirmaciju kulture, kao i stvaranje mreže  kreativnih individua i grupa na lokalnom i međunarodnom nivou.

Jedan od ciljeva MMS-a jeste i okupljanje što više udruženja sa prostora Visokog, u jednu cjelinu i oko jednog zajedničkog cilja. Festival je projekat nevladinih partnerskih organizacija „Setup“-Centar društvenih inicijativa,Udurženje „ Damar omladine“, Udruženje  „Confero“,  Udruženje „Doktori i Čarobnjaci“ Klub „Zenit“, te BBK „Kulin Ban 08“.

Program festivala se sastoji od filma, muzike, dizajna, slikarstva, grafita, košarke i predavanja. Festival je ujedno projekat nevladinih partnerskih organizacija Setup-centar društvenih inicijativa, Damar omladine, Confero, Doktori i čarobnjaci, Zenit i BBK Kulin Ban 08.

MMS tim je grupa, najprije zainteresovanih i obrazovanih ljudi, okupljenih oko istih ciljeva i interesovanja. MMS tim čine: Dženan Medanović dipl.dramaturg, Sirčo Jasmin dipl.ing.arh, Mirza Mameledžija akademski slikar, zatim Damir Sarač, Jasmin Zubić i Besko Brutus kao PR festivala, kao i mnogi drugi ljudi koji su spremni dati svoj doprinos i koji su pristali da budu dio ove ideje.

radioq.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close