Izdavanje novih biometrijskih ličnih karti počinje 1. marta

Od 1. marta 2013. godine na nivou cijele BiH počinje izdavanje ličnih karti sa biometrijskim podacima.

“Ono što je novina u odnosu na sadašnje lične karte jeste da će i cijena biti veća. Od sadašnjih 10 KM ona će iznositi 18 KM. Uz lične karte ići će se i na zamjenu vozačke dozvole. Mi još uvijek ne znamo da li će zamjena lične karte uslovljavati i zamjenu vozačke dozvole. Po sadašnjim informacijama koje imamo od državnih Ministarstava civilnih poslova i prometa i komunikacija je da će lične karte ili vozačke dozvole, najvjerovatnije, važiti do samog isteka te isprave. Novina je i da će građani koji to žele u ličnu kartu moći pohraniti i svoju krvnu grupu i što će se, u skladu sa novim Izbornim zakonom BiH, u ličnu kartu moći ubacivati i entitetsko državljanstvo – samo onda kada je to zakonom propisano, što do sada nije bio slučaj”, kazala je načelnica Sektora za administraciju kantonalnog MUP-a Belma Šošo.

Prema riječima načelnice Sektora za administraciju, u ovoj godini se očekuje da će se veliki broj građana javiti sa zahtjevom za zamjenu ličnih karti obzirom da su 2003. i 2004. godina bile udarne po pitanju broja izdatih ličnih dokumenata na području BPK Goražde.

Licima koja zbog bolesti ili onesposobljenja nisu u mogućnosti doći u službene prostorije radi podnošenja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenta biće osigurana pomoć koju će pružiti stručno osoblje resornog Ministarstva.

“Stara i bolesna lica i lica sa invaliditetom svoj zahtjev moći će podnijeti na način da će Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovati stručne osobe sa mobilnom radnom stanicom  koje će doći na lice mjesta, obraditi zahtjev i uzeti biometrijske podatke”, dodala je načelnica Sektora za administraciju.

Jedna o karakteristika novih ličnih karti je da će one imati i veću sigurnost od sadašnjih, kao i da će se moći koristiti za prelazak granice zemalja sa kojima postoji potpisan sporazum o prelasku granice s ličnom kartom.

Obzirom da se očekuje veliki broj zahtjeva za zamjenu ličnih dokumenata, resorno Ministarstvo uvešće dvokratno radno vrijeme, a po potrebi i rad subotom, kako bi se građanima omogućilo da što brže zamijene stare ili dobiju nove lične dokumente.

Što se tiče broja izdatih pasoša, i na području BPK Goražde došlo je do evidentnog povećanja broja izdatih pasoša od uvođenja bezviznog putnog režima za građane BiH.

Prema sadašnjim podacima, cijena pasoša ostaće ista, dakle 40 KM, odnosno 200 KM za hitni pasoš, dok će se cijene vozačkih dozvola povećati sa 40 KM na 60 KM.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close