Izabrano Predsjedništvo OO SDP BiH Visoko

U cilju objektivnog informisanja javnosti, Općinski odbor Socijaldemokratske partije Visoko ovim putem želi upoznati građanstvo o izboru Predsjedništva SDP Visoko.

U skladu sa Statutom SDP BiH te Odlukom o unutrašnjem organizovanju SDP općinskeorganizacije Visoko, donešenoj na Izbornoj Konferenciji SDP Visoko 23.12.2013. godine, novoizabrani članovi Općinskog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici izabrali su Predsjedništvo SDP Visoko.

Predsjedništvo SDP Visoko u sastavu: potpredsjednici ­Dejan Šćepanović, Dalibor Tomičić, Jasmina Zubić, sekretar Maja Zečević, te članovi Predsjedništva Erduan Spaho, Alija Šahinović, Ramiz Brkić i Adna Mataradžija, izabrano je jednoglasno.

Novoizabranom Predsjedništvu Općinski odbor SDP BIH Visoko želi mnogo sreće i uspjeha u radu.

SDP BIH OO Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close