Visoko

Iz Općine Visoko “protjerane” političke partije

Dosadašnja ODLUKA o uslovima i načinu korištenja zajedničkih prostorija – sala i tehničke opreme u salama Općine Visoko, predviđala je u članu IV (ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA – SALA I TEHNIČKE OPREME U SALAMA):

Ostali korisnici sala podnose zahtjev za korištenje sala Službi za opću upravu.

Pod ostalim korisnicima sala smatraju se: političke stranke koje ne posjeduju svoje prostorije, a participiraju u zakonodavnoj vlasti, udruženja građana i nevladine organizacije.

Korisnici iz stava 2. ovog člana mogu koristiti sale u zgradi Općine do uspostave Društvenog centra u Visokom u zgradi Gradskog  „Kina“ u Visokom, i to  u periodu 16:00h do 19:00h.

Zahtjev se podnosi pismeno i isti treba da sadrži: naziv korisnika sale, datum i vrijeme korištenja sale i razlog za podnošenje zahtjeva.Uz zahtjev korisnici sala obavezni su dostaviti dokaz o registraciji izdat od nadležnog organa.

Služba za opću upravu odobravat će korištenje sale na obrazcu koji je sastavni dio  Odluke. Odobrenje za korištenje sale ne uključuje korištenje tehničke opreme.Za kontrolu navedenog zadužuje se dežurni uposlenik Službe za opću upravu.

 

ODLUKA od 01.07.2018., a objavljena upravo justros na Službenoj starnici Općine Visoko:

“Pod ostalim korisnicima sala smatraju se udruženja građana i nevladine organizacije …”

visoko.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close