Istraživanje: Građani BiH umjereno štede i umjereno se zadužuju

Od 2000. godine GfK u Srednjoj i Istočnoj Evropi stalno vrši posmatranje korištenje bankarskih usluga i usluga osiguranja. Podaci kojima raspolaže ova istraživačka kompanija jasno pokazuju neujednačene navike korisnika kreditnih i štednih usluga u različitim zemljama.

Podaci o kreditnim i štednim uslugama pokazuju razlike između društava u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Zemlje koje jasno odudaraju od ostalih su Češka, Slovačka, Njemačka i Austrija. Ne samo da su ovo jedine zemlje gdje više od pola stanovništva koristi jednu ili više usluga štednje, nego su i jedine gdje broj korisnika usluga štednje nadmašuje broj korisnika kreditnih usluga.

U Njemačkoj i Austriji usluge štednje za tri puta nadmašuju usluge kredita, dok je u Slovačkoj i Češkoj ovaj omjer gotovo dva naprema jedan. U svim drugim zemljama uključenim u ovo istraživanje penetracija usluga štednje iznosi do 22%. Nažalost, ovo je samo jedan od zabrinjavajućih podataka za ostale zemlje. Drugi zabrinjavajući podatak se tiče dugovanja.

Slovenija, Makedonija i Hrvatska odvajaju ostalih devet zemalja od lidera sa odnosom kreditnih i štednih usluga blizu jedan naprema jedan. Oko 20% stanovnika ovih zemalja ima štedne račune u bankama.

U Srbiji, Ukrajini i Turskoj broj kredita najdrastičnije nadmašuje štednju, i to 4.7, 3.3 i 3.0. Srbijanci najmanje ulažu novac u banke, tako da samo 2,6% stanovnika ima štedne račune.

“U manje razvijenim zemljama na listi manje ljudi koristi bankarske usluge nego u drugim zemljama. To ne znači da ljudi nemaju štednju, nego samo da ne polažu novac u banke”, kaže regionalni izvršni direktor GfK za Srednju i Istočnu Evropu, Rastislav Kocan, i dodaje: “Ovo može biti prilika za aktiviranje u ovoj oblasti, jer ukazuje na potencijal razvoja u ovoj grupi proizvoda.

Općenito uzevši, jedan proaktivan pristup sa investicijama planiranim prema potrebama i alternative zajmovima mogu pomoći u širenju tržišta, jer korisnici sve više istražuju prije donošenja odluka i sve bolje poznaju opcije.

Generički proizvodi su sve manje zanimljivi.” Također postoji i potencijal za razvoj na drugim tržištima: procenti u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Poljskoj su ispod prosjeka, i čini se da je stanovnicima ovih zemalja na umu održavanje zdravog odnosa između zaduživanja i štednje.

Kada su u pitanju kreditni i štedni proizvodi koji su najviše zastupljeni kod stanovništva Bosne i Hercegovine najzastupljeniji kreditni proizvod je nenamjenski kredit kojeg koristi 6,3 posto bh. stanovništva.

Slijedi potrošački kredit – 4,2 posto, a zatim i stambeni, auto i hipotekarni krediti koje koristi manje od 2 posto stanovništva.

Od štednih proizvoda je najzastupljenija štednja u domaćoj valuti. Ovaj proizvod koristi 7,4 posto građana Bosne i Hercegovine, dok štednju u nekoj od stranih valuta koristi tek 3,3 poto građana.

Oročena štednja je dosta manje zastupljena – ispod 3 posto, dok stambena štednja uopće ne postoji kao vid
štednje među bh. stanovništvom.

GfK ima vodeću ulogu kada je u pitanju istraživanje finansijskog tržišta u Srednjoj i Istočnoj Evropi; GfK nudi usluge finansijskih informacija koje uključuju redovno ispitivanje odraslog stanovništva kako bi se dobila jasna slika o njihovim finansijskim aktivnostima.

Finansijske informacije GfK prate promjene i razvoj, i nude uvid u potencijale za banke, osiguravajuća društva i druge kompanije koje pružaju finansijske usluge.

Pored mapiranja promjene stavova na različitim tržištima, studija daje i ključne indikatore, kao što su podaci o finansijskim uslugama, osiguranju i bankarskim proizvodima, kao što su tekući računu, bankovne kartice, kreditne kartice, različiti krediti i štednja.

O GfK

GfK Grupa je jedna od najvećih kompanija za istraživanje na svijetu, sa više od 13.000 stručnjaka koji svakodnevno rade na otkrivanju novih načina sagledavanja kako žive, razmišljaju i kupuju ljudi na preko sto tržišta u svijetu.

GfK stalno radi na inovacijama i koristi najnovije tehnologije i najpametnije metodologije da svojim klijentima pruži najbolje informacije o za njih najvažnijim ljudima na svijetu: njihovim kupcima.

U 2012. prodaja GfK grupe je porasla na 1.51 milijardu eura. Za više informacija posjetite www.gfk.com ili pratite GfK naTwitteru.

klix.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close