Istraživanje: 85 posto građana podržava pristupanje BiH u EU

Vijeće ministara BiH je danas na tematskoj sjednici posvećenoj evropskim integracijama usvojilo Informaciju o rezultatima istraživanja javnog mnijenja provedenog u februaru ove godine, koje je pokazalo da 85 posto bh. ispitanika podržava pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (EU).

(FENA)

Pristupanje podržava 90 posto ispitanika iz Federacije BiH te oko 3/4 ispitanika iz RS.

Više od 85 posto ispitanih građana ima pozitivno mišljenje o EU, što je za pet posto više ispitanika u odnosu na godinu ranije, navodi se u informaciji Direkcije za evropske integracije.

Da je stvaranje novih radnih mjesta najveća prednost ulaska u Evropsku uniju smatra 40 od 100 ispitanika, što je dva puta više u odnosu na broj građana koji misle da će ulazak u EU garantovati mir i političku stabilnost.

Samo sedam posto ispitanika misli da nema prednosti od ulaska u EU.

Većina ispitanika smatra da su glavni nedostatci ulaska u EU veći troškovi života i porezi, ali je ovaj odgovor značajno manji u odnosu na istraživanje iz 2012. godine.

Istovremeno, 10 posto građana smatra da ulazak u EU nema nedostataka, što je znatno veći postotak u odnosu na istraživanje provedeno godinu ranije.

Skoro dvije trećine ispitanika smatra da je borba protiv korupcije najznačajnija reforma koju treba provesti, a usporedbom rezultata iz proteklih istraživanja može se zaključiti da godišnja stopa rasta potpore građana za ovu reformu iznosi cijelih 10 posto.

Više od 35 posto ispitanika smatra da BiH ima status potencijalnog kandidata za članstvo u EU, a čak 32 posto iznosi stajalište da BiH pregovara o članstvu u Evropskoj uniji.

Da reforme treba provoditi radi stvaranja boljih uvjeta za život u BiH smatra 66,7 posto ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da građani BiH žele biti informirani o temama u vezi s fondovima EU, najviše o konkretnim projektima koji su financirani sredstvima iz fondova EU.

Samo 16 posto ispitanika nije zainteresirano za ove teme, saopšteno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close