Istorijska presuda: Građani pobijedili banke u slučaju “Švicarac”

Više od 100.000 hrvatskih korisnika i korisnica kredita danas mogu slaviti jer je Trgovački sud u Zagrebu presudio u njihovu korist u sporu protiv osam hrvatskih banaka koji je pokrenulo udruženje Potrošač.

Sudac Radovan Dobronić objavio je nepravomoćnu presudu tačno godinu dana od prvog ročišta u sporu protiv banaka koje je Potrošač tužio zbog valutne klauzule i jednostrane primjene kamatne stope.

Trgovački sud presudio je da su banke postupale suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača/ica i Zakona o obveznim odnosima. Nisu pojedinačno pregovorali o promjeni stope kamate, kao ni informisali potrošače/ice. To je za posljedicu, kako stoji u obrazloženju, imalo neravnotežu u ugovorenim pravima na štetu potrošača/ica.

Budući da banke nisu pošteno ugovarale valutne klauzule u francima uz promjenjive kamatne stope, krediti u toj valuti bi se trebali konvertirati u kune po tečaju na dan sklapanja kredita.

Banke u roku 60 dana moraju ponuditi promjene ugovora i preinačiti glavnicu iz franka u kune na dan sklapanja ugovora uz fiksnu kamatnu stopu.

Takođe se zabranjuje daljnje rizično poslovanje banaka, koje moraju isplatiti tužiteljima/icama isplatiti troškove parnice.

Potrošači/ice bi pojedinačno mogli tražiti povrat novca, no to pravo ne bi ostvarili dobivanjem kolektivne tužbe.

Riječ je o prvoj takvoj tužbi u povijesti hrvatskoga pravosuđa, a Potrošač ističe da u Hrvatskoj ima više od 100.000 korisnika/ica kredita vezanih za ‘švicarce’.

 

Autor: libela.org
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close