BiHPolitika

Ispunjena i posljednja obaveza: BiH se skida sa sive liste Moneyvala?

Ministar pravde BiH Josip Grubeša i ministrica pravde i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji na uspostavljanju sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i foondacija.
Riječ je o ispunjavanju i posljednje obaveze za skidanje Bosne i Hercegovine sa sive liste Moneyvala koja se odnosi na udruženja i fondacije.

Delegacija BiH će u ponedjeljak, 29. maja, sa ministrom pravde BiH Josipom Grubešom na čelu na sjednici FATF-a podnijeti izvještaj o provođenju preporuka pa će u ovom segmentu BiH dobiti pozitivnu ocjenu FATF-a.

Naime, ustroj BiH omogućava da se pojedina udruženja i fondacije upisuju u 18 registara u BiH pod istim imenom čime je bilo otežano vršenje zakonitog nadzora nad njihovim djelovanjem, a s druge strane su omogućene razne zloupotrebe.

Sve to ostavljalo je negativne posljedice na zakonito djelovanje posebno kada je riječ o dodijeli i upotrebi budžetskih i donatorskih sredstava kojima se finansiraju programi i projekti ovih organizacija, kao i na percepciju javnosti о djelovanju udruženja i zaklada.
Ministarstvo pravde BiH je već na početku godine započelo s uspostavljanjem Internetske stranice udruženja i fondacija registriranih u Bosni i Hercegovini koja u svom nazivu ima domenu gov.ba, s ministrima pravde svih kantona, ministrom pravde FBiH i predsjednikom Osnovnog suda u Brčko Distriktu.

Potpisivanje ovog sporazuma u Republici Srpskoj, koja jedina nije potpisala Sporazum početkom godine, pokazuje spremnost RS-a, ali i države da se nađe zajednički jezik u cilju sprečavanja zloupotrebe sistema čak i u slučajevima kada se radi o podijeljenoj nadležnosti između više nivoa vlasti.

Ministar Grubeša je pozdravio dobru volju i spremnost RS-a za sprečavanje pranja novca i zajednički rad dva ministarstva na tom planu, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close