PolitikaZDK

Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – SRC Ajdinovići Olovo

Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK, koja je dostavljena u Ured premijera, a vezano za poduzete aktivnosti u SRC Ajdinovići Olovo

Akt, broj: 18/01-37-12987-1/19 od 23.08.2019. godine i broj: 18/01-37-12987-3/19 od 26.08.2019. godine                

Vezano za naše akte, broj idatum veze, odnosno informacije o poduzetim aktivnostima i izvršenominspekcijskom nadzoru u Sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići, općina Olovo, poprijavi o simptomima trovanja hranom kod djece, koja su boravila u navedenomobjektu, obavještavamo Vas sljedeće:

Kako smo i naveli u našim prethodniminformacijama, kantonalna sanitarna inspektorica je, dana 22.08.2019. godine, odmahpo zaprimljenoj prijavi, izašla na lice mjesta i izvršila inspekcijski nadzor unavedenom objektu, u prisustvu policijskih službenika PS Olovo i predstavnikaInstituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Tom prilikom su, po nalogudežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog, za potrebevještačenja uzeti uzorci hrane i vode, kao i ostali potrebni uzorci (brisevi saradnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika). Kantonalnasanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno odmahzabranila rad svim uposlenicima, koji obavljaju poslove i radne zadatke ukontaktu sa životnim namirnicama i vodom do dobivanja urednih nalaza, naredilaponovljeni sanitarni pregled za uposlenike, protuepidemijsku dezinfekciju iponovljene briseve sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjećeuposlenika, te zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića,upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhinji hotela iostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće (grill i pizzeria),do dobivanja izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija iprovođenja naloženih mjera.

Dana 28.08.2019. godine,kantonalna sanitarna inspektorica je izvršila inspekcijsku kontrolu postupanjapo naloženim mjerama zabrane, u prisustvu policijskog službenika PS Olovo i tomprilikom utvrdila da subjekt nadzora ne postupa po naloženim mjerama kantonalnesanitarne inspekcije. Obzirom da postoji opasnost po zdravlje i život ljudi ida subjekt nadzora nije postupio po naloženim mjerama zabrane, dana 30.08.2019.godine, izvršeno je pečaćenje i zatvaranje poslovnih prostorija u kojima sepriprema i služi hrana i piće (centralne kuhinje hotela, grilla i pizzerije),do dobivanja urednih laboratorijskih nalaza i provođenja naloženih mjera.

Kantonalna uprava zainspekcijske poslove do danas nije dobila izvještaj o mikrobiološkomispitivanju uzoraka iz laboratorija, niti ima saznanja kada će ispitivanjeuzoraka biti završeno.

S poštovanjem,

D I R E K T O R

SilajdžićMirsada, dipl.ecc

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close