Informacija eko- redara o uklanjanju deponije na Zbilju

U proteklom periodu, u skladu sa Odlukom o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja,  JKP “Visoko” je u naseljima Zbilje i Varoško polje, izvršilo distribuciju  posuda, te uvelo redovni odvoz  komunalnog otpada, obzirom da je  većina mještana navedenog područja potpisala ugovor o redovnom odvozu otpada.

Općina Visoko je danas  putem JKP “Visoko” izvršila uklanjanje i čišćenje deponije na Zbilju u saradnji sa MZ Buci – podružnica Zbilje.

Obavještavaju se građani ostalih mjesnih zajednica sa područja općine Visoko, koji nisu uključeni u redovni odvoz smeća, da preko Savjeta MZ sklope ugovore sa JKP “Visoko”  i uključe se u redovni odvoz smeća.

Redovnim odvozom smeća, te saniranjem postojećih deponija, stvorile bi se pretpostavke za zdravu i ljepšu zivotnu sredinu na području cijele općine Visoko.

IMG 0234

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close