Husejin Smajlović: STATUS GRADA OMOGUĆITI ĆE NAM VEĆI UDIO U RASPODJELI JAVNIH PRIHODA

Proglašenje općine Zenica gradom imat će veliki značaj za Zenicu, jer će time Zenica ući u veliku porodicu gradova što će nam omogućiti znatno veće mogućnosti uključenja u projekte u i izvan granica Bosne i Hercegovine. Također, taj status bi trebao uticati i na veću participaciju Zenice kod raspodjele javnih prihoda, a što će stvoriti bolje pretpostavke za brži razvoj, ističe u razgovoru za Vijesti.ba Husejin Smajlović, gradonačelnik Zenice.

VIJESTI.BA: Zenica je konačno dobila status grada. Koje koristi će građani imati od novog statusa?

SMAJLOVIĆ: Proglašenje općine Zenica gradom imat će veliki značaj za Zenicu, jer će time Zenica ući u veliku porodicu gradova što će nam omogućiti  znatno veće  mogućnosti uključenja u projekte u i izvan granica Bosne i Hercegovine. Također, taj  status bi trebao uticati i na veću participaciju Zenice kod raspodjele javnih prihoda, a što će stvoriti bolje  pretpostavke za brži razvoj.

Nakon donošenja Zakona o proglašenju Zenice gradom bit će neophodno pristupiti donošenju Statuata Grada te uskladiti statutarna i druga obilježja grada i institucija s novim Statutom. Također, bit će neophodno o promjeni statusa Zenice  obavijestiti asocijacije u kojima Zenica ima članstvo, te učlaniti se u odgovarajuće asocijacije  gradova. Sve to ne iziskuje niti veliki trud, niti traži puno vremena.

U  najkraćem razlika između Općine i Grada, fudbalskim rječnikom govoreći, a gdje će ako ne u Zenici, takvo poređenje biti moguće, je kao razlika između Lige evropskih prvaka i zonske lige. U oba slučaja se igra fudbal, pravila su, u principu, ista, a kvalitet igre neuporediv.

VIJESTI.BA: Nakon majskih poplava, kako teče proces sanacije štete u Zenici? 

SMAJLOVIĆ: Odmah po izbijanju  elementarne nepogode Općina Zenica  je angažovala sve resurse , građevinsku operativu i stručno-tehničko osoblje kako bi u prvom redu spasili  i evakuisali ljude   sa područja pogođenih poplavama i klizištima.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji na području općine nije bilo ljudskih žrtava iako imamo potopuno uništenih  stitinu objekata.

Zatim se pristupilo osposobljavnju glavnih putnih komunikacija prema  najugroženijim  lokalitetima,  koje su potpuno uništene ili su zatvorene zbog velikih količina  kliznih masa  i zemljenog materijala. Nakon  samo petnaest dana,od izbijanja  prirodne nesreće, uspjeli smo  putne komunikacije  dovesti do minimalne prohodnosti na čitavom  području općine, što je omogućilo da dođemo do najugroženijih , dostavimo neohodnu pomoć i smanjimo paniku među  stanovništvom, koje nije imalo informacija šta se zbiva na području općine.Uspostavljane su  telefonske  komunikacije i sanirana elektromreža.Uporedo s tim aktivnostima vršene su hitne mjere  sanacije, odnosno zaustavljanje aktiviranih klizišta, kojih je na  području općine Zenica registsrovano  oko 250. Od tog broja desetak ih ima karakter velikih klizišta.

VIJESTI.BA: Šta je trenutno u fokusu?

SMAJLOVIĆ: Trenutno, u fokusu su aktivnosti na  otklanjanju posljedica poplava i otkopavanje  zatrpanih objekata u naselju Topčić Polje, na koje se sručilo preko četiri  miliona kubika materijala iz vodotoka.Organizuje se podjela pomoći stanovništvu,  stvaraju se uslovi za povratak  evakuisanih lica i vode intenzivne aktivnosti na  stambenom zbrinjavanju ljudi čije su kuće u potpunosti uništene. I dalje  građevinska operativa  održava prohodnost uništenih putnih komunikacija.  Vrše se geodetska praćenja  evidentiranih najvećih klizišta te nastavlja rasščišćavanje  klizišta Šerići.

Uporedo s navedenim aktivnostima  stručno-tehničke komisije završavaju procjene šteta na putnim komunikacijama, vodovodima, objektima i poljoprivrednim kulturama.

VIJESTI.BA: Nakon donatorske konferencije za pomoć BiH, insistira se na konkretnim projektima u koje će biti uložena donirana sredstva. U tom smislu, koje aktivnosti poduzimate? Koji su prioritetni projekti kojima će Zenica aplicirati za donacije? 

SMAJLOVIĆ: Na osnovu procjena  komisija  štete na teritoriji općine Zenica iznose 85.000,00 KM. Najveće štete pretrpjela  je infrastruktura, prvenstveno putna  i objekti.

Prioritetni projekti Općine za koje su već urađene procjene i elaborati su :

– Izgradnja, odnosno rekontrukcija  preko 30 km  potpuno uništene putne  mreže sa objektima u putnom pojasu

– Sanacija,  čišćenje i izgradnja obaloutvrda

– Stambeno zbrinjavanje

– Privremene i trajne mjere sanacije klizišzta

VIJESTI.BA: Kako ocjenjujete saradnju lokalnih sa višim organima vlasti, posebno u situaciji nastaloj nakon prirodne katastrofe koje je pogodila našu zemlju?

SMAJLOVIĆ: Saradnja sa višim nivoima vlasti  u principu je dobra, ali pomoć viših niovo vlasti  Zenici je  nesrazmjerno mala  u odnosu na druge sredine. Mi u Zenici činimo napore da se  opći ambijent i uslovi života i rada građana unapređuju  svakim danom  i imamo osjećaj da sve što više radimo viši nivoi vlasti na nas manje obraćaju pažnje. A uz malu i blagovremenu podršku,  progres bi bio mnogo veći i brži.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close