HIFA-OIL ekskluzivni snabdjevač gorivom jedinica EUFOR-a

U sklopu strategije proširenja poslovnih aktivnosti HIFA OIL  je napravila još jedan značajan korak prema ispunjenju zacrtanih planova na domaćem tržištu gdje je ovih dana potpisan ugovor o snabdijevanju jedinica EUFOR-a naftnih derivatima tokom 2014. godine. 

Tim ugovorom su definisane količine i dinamika isporuka prema potrebama jedinica EUFORa za Bosnu i Hercegovinu.
EUFOR broji oko 600 vojnika u Bosni i Hercegovini, kojima podršku pružaju rezervne snage izvan BiH i nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, a glavni ciljevi operacije ALTHEA su: podržati napore BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH ipružiti podršku Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci.
Multinacionalni manevarski bataljon smješten je u Sarajevu, a EUFOR je i dalje prisutan na području cijele zemlje preko timova za vezu i osmatranje (LOT timovi). Multinacionalni manevarski bataljon sa sjedištem u bazi Butmir čine vojnici iz Austrije, Turske i Mađarske. EUFOR zadržava sposobnost da odgovori na bilo kakve sigurnosne izazove na području cijele zemlje.
Ovim ugovorom jedinice EUFORa su dobile pouzdanog snabdjevača a HIFA-OIL dobija još jednu referencu  kako na domaćem tako I na tržištima regije na kojima je I ove godine zabilježila nastavak rasta prodaje, saopćeo je iz Hifa Oila.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close