Hadžidedić: BiH je vjerovatno jedini slučaj u svijetu gdje se pojmovi nacija i građani suprotstavljaju

Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedini slučaj u svijetu gdje se pojmovi nacija i građani suprotstavljaju, dok se drugdje podrazumijeva da se nacija sastoji od totaliteta građana – izjavio je u nedjelju u Sarajevu sociolog i politolog Zlatko Hadžidedić govoreći kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi “Nacija protiv građana”.

(Fena)

On je dodao da se na suprotstavljenosti ovih pojmova insistira uvijek kad se govori o građanskoj Bosni i Hercegovini, te da se pokušava predstaviti da se tu radi o nekakvoj unitarnoj Bosni i Hercegovini gdje jedna od etničkih grupa, koje mi zovemo nacijama, pokušava da ostvari svoju dominaciju.

Kapitalizam

– S implozijom socijalizma pojavila se eksplozija nacionalizma, odnosno s pojavom kapitalističkog poretka pojavio se, u vrlo robusnoj formi, i nacionalizam kao njegova vodeća ideologija – rekao je Hadžidedić.

Prema njegovom mišljenju, BiH je karakteristična po tome što je iz nečega što bi se moglo nazvati polufeudalizam “uskočila” u socijalistički poredak i komunističku ideologiju, propustivši da razvije građansko društvo.

Hadžidedić tvrdi da tek s pojavom kapitalizma, koji danas doživljavamo, BiH ulazi u građansko društvo i zbog te svoje karakteristike ulazi u kapitalizam u veoma rudimentarnoj i agresivnoj formi.

– Kapitalizam u BiH ulazi kao prvobitna akumulacija kapitala i upravo zato što je ta forma kapitalizma veoma agresivna i nacionalizam je u BiH veoma agresivan – naglasio je Hadžidedić.

Potcrtao je da je u BiH prisutan etnonacionalizam koji je također proizvod predgrađanskog društva jer su u vrijeme Otomanske imperije podjele među stanovništvom bile isključivo na vjerskoj osnovi.

– Ono što se u BiH dogodilo u nedostatku prelaza u građanski poredak je da su vjerske razlike preimenovane u nacije i samim tim je sugerisano da te nacije imaju vlastiti suverenitet čime je unaprijed sugerisano da su te zejednice, koje u najboljem slučaju možemo nazvati etničkim ili religijsko-tradicijskim, dobile eksplicitno pravo na posjedovanje vlastite teritorije i države – istakao je Hadžidedić.

On je kazao da su u ratu od 1992. do 1995. ove zajednice pokušale da realiziraju taj potencijal koji im je dat samom riječju nacija.

Revizija osnovnih pojmova

– U BiH je neophodno izvršiti reviziju tih osnovnih pojmova kako bismo shvatili s čime se suočavamo jer dok ne shvatimo šta je problem nacije i na koji način se on rješava bit ćemo prinuđeni da se vrtimo u krugu u kojem su građani, koji bi u drugim zemljama činili jedinstvenu naciju, suprotstavljeni etničkim nacijama – smatra Hadžidedić.

On je mišljenja da BiH ima dvije mogućnosti: da nacije budu zasnovane na etničkom principu i na taj način se raspadne na tri nezavisne države ili da od totaliteta svojih građana stvori jednu zajedničku naciju i jednu zajedničku nacionalnu državu što je jedini način da opstane u današnjem svijetu koji se sastoji od nacionalnih država.

– Po svemu bi se reklo da nam je mnogo bliži put raspada Bosne i Hercegovine i skoro svakog dana se budimo s izjavama da je to vještačka tvorevina koja nije održiva, ali meni daje ohrabrenje ovo buđenje građanske svijesti koje smo vidjeli pred Parlamentom BiH što bih ja nazvao začetkom građanskog društva i, iako izgleda daleko, moguće je da se građani BiH ujedine i shvate da imaju zajedničke interese a ne tri različita interesa – zaključuje Hadžidedić.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close