logo
bios

GO DF VISOKO: Set mjera za saniranje posljedica pandemije uzrokovane virusom COVID-19

Objavljeno prije 2 mjeseca . u čet, apr 2nd, 2020

Gradski odbor Demokratske fronte u prethodnom periodu formirao je
dokument koji predstavlja prijedlog Seta mjera ublažavanja posljedica
pandemije uzrokovane virusom COVID-19, kao vid društveno odgovornog
djelovanja u smjeru saniranja posljedica koje su neminovne za vrijeme i
nakon trajanja kriznog perioda uzrokovanog pandemijom.

Dokument Set mjera  podijeljen je na 3 skupine: 1. Mjere za građane
direktno pogođene posljedicama COVID-19, 2. Mjere za (poljo)privrednike
i 3. Mjere osiguranja sredstava. Navedene mjere i prijedlozi su u
direktnoj vezi sa problemima s kojima će se naši građani, privrednici i
poljoprivrednici susresti u narednom periodu. Smatramo da je od
krucijalne važnosti relaksirati stepen ekonomskih obaveza koji svaka od
navedenih grupa građanstva trpi, i trpit će u narednom periodu.

Set mjera:
1.      Mjere za građane direktno pogođene COVID-19
CILJ: Ublažavanje posljedica gubitka zaposlenja zbog posljedica globalne
pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

•       Odlaganje plaćanja komunalne naknade za mjesec mart 2020. godine
•       Smanjenje komunalnih naknada za april, maj i juni u iznosu od 50%
•       Subvencioniranje plaćanja kirije za porodice čiji su članovi ostali
bez posla uslijed posljedica COVID-19
•       Podrška Crvenom krstu Grada Visoko radi pružanja pomoći socijalno
ugroženim.

2.      Mjere za (poljo)privrednike, ugostitelje, obrtnike
CILJ: Smanjenje opterećenja poslodavaca zbog zadržavanja radnika tokom i
nakon globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

•       Ugostitelji, male zanatlije i vlasnici kioska da se oslobode plaćanja
naknada za zauzimanje javne površine za mjesece april, maj i juni.
•       Zakupci gradskih poslovnih prostora, kao i poslovnih prostora koji su
u vlasništvu JP i JU Grada Visokog, da se oslobode plaćanja zakupa i
komunalnih naknada u 100% iznosu u slučaju da je istima zabranjeno
obavljanje djelatnosti Naredbom Federalnog, Kantonalnog ili Gradskog
štaba civilne zaštite, te u 50% iznosu ukolliko je istima rad ograničen
za mjesece april, maj i juni.
•       Podršku poljoprivrednim proizvođačima u obliku subvencija za sjetvu i
u zatvorenim objektima (plastenici) i na otvorenim površinama (obradive
poljoprivredne parcele)- proširenje lica obuhvaćenih subvencijom.
•       Oslobađanje plaćanja naknada za korištenje pijačnih površina
(rezervacija stola, naknada za jednodnevno korištenje stola) svim
registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i djelatnicima za mjesece
april, maj i juni.
•       Formirati fond podrške za poslodavce sa prostora Grada Visoko koji
nisu otpuštali radnike tokom trajanja pandemije uzrokovane virusom
COVID-19.
•       Podrška i edukacija nezaposlenim licima zainteresovanim za pokretanje
poljoprivredne proizvodnje u vidu obezbijeđenja neophodnih sredstava za
pokretanje proizvodnje.
•       Izrada elektronskog upitnika za poduzetnike i poslovne subjekte u
svrhu prikupljanja podataka o presjeku stanja mart 2019/mart 2020 sa
ciljem pružanja pomoći istima.

3.      Mjere osiguranja sredstava
CILJ: Osiguranje sredstava neophodnih za provođenje iznad navedenih
mjera.

•       U periodu dok traje stanje prirodne nesreće na području Grada Visoko i
nakon isteka roka od 180 dana po prestanku stanja nesreće, sve odredbe
Budžeta za 2020 i Plana javnih nabavki Grada Visokog za 2020. godinu kao
i Izmjene i dopune plana nabavki za 2020. godinu, kojima je planirano
namjensko korištenje sredstava za projekte na području Grada Visokog, a
čija realizacija nije započela ili za koje se nisu zaključeni ugovori,
izdate fakture i narudžbe dobavljačima oslobodila i stavila na
raspolaganje za suzbijanje posljedica COVID-19.
•       Umanjenje rashoda koji nisu neophodni (troškovi manifestacija,
obilježavanja značajnih datuma);
•       Iz budžetske stavke: „Subvencija za prevoz đaka i studenata“-
prerasporediti sredstva koja nisu utrošena za mjesec april (obustavljen
javni prevoz, obustavljena nastava), te u slučaju da obustava nastavi za
mjesec maj i ta sredstva;
•       Umanjiti sredstva budžetske stavke „Izdaci za održavanje manifestacije
Visočko ljeto“ sa 80000.00 KM na 30000.00 KM;
•       Umanjiti sredstva budžetske stavke „Naknade vijećnicima“ sa 112000.00
KM na 56000.00 KM;
•       Projekat „Dekorativno uređenje Kožarskog mosta i mosta preko rijeke
Bosne“ prolongirati, a sredstva namijenjena za isti preusmjeriti za
sredstva za provođenje mjera ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane
virusom COVID-19.
•       Projekat „Uklanjanje objekata u vlasništvu Grada“ prolongirati, a
sredstva namijenjena za isti preusmjeriti za sredstva za provođenje
mjera ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane virusom COVID-19.
•       Sredstva predviđena Planom javnih nabavki za računarsku opremu
umanjiti za 50% (planirani utrošak 29000.00 KM)
•       Sredstva predviđena Planom javnih nabavki za štamparske usluge
umanjiti za 50% uz istovremeno provođenje kampanje „Razmisli da li
trebaš to printati“ (planirani utrošak 50000.00 KM)
•       Sredstva predviđena Planom javnih nabavki za nabavku službenih vozila
u iznosu od 42700.00 KM prolongirati, te ista sredstva preusmjeriti za
sredstva za provođenje mjera ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane
virusom COVID-19.

GO DF VISOKO

Copyright 2016 Magazin Plus d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Programiranje: Magazin plus
Na vrh