Visoko

G. Izetbegoviću: Da li su poruke OO SDA Visoko i Vaš stav?

Poštovani g. Izetbegoviću,

Duboko razočarana  saopćenjima koje u medijski prostor duži vremenski period plasira OO SDA Visoko, obraćam Vam se kao najodgovornijem pojedincu SDA BIH, upućujući Vam niz pitanja i dilema za koje smatram da javnost mora dobiti odgovor.

Pitam se da li je Evropski put BiH trajno opredjeljenje najbrojnije bošnjačke stranke kao i Vaše lično opredjeljenje, te da li su jednakopravnost svih građana BiH, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava i ličnih sloboda te tolerancija odnosno uvažavanje drugih i drugačijih i Vaše temeljne vrijednosti koje će BiH uvesti u porodicu savremenih evropskih država ili samo deklarativne fraze a koju sumnju potvrđuju saopćenja OO SDA Visoko vezano za potpisivanje međuopćinskog Sporazuma o saradnji između svih sedam načelnica/gradonačelnica općina i gradova iz BiH?

29.10.2019. g. na poziv Predsjednika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope g. Andersa Knapea u sklopu programa EU “ Izgradnja mjera povjerenja ” a u okviru 37. zasjedanja, u Strazburu je svečano potpisan Sporazum o međuopćinskoj saradnji žena načelnica/gradonačelnica iz BiH kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, ciljevi, načela, aktivnosti i prioriteti na poboljšanju oblika i sadržaja saradnje među općinama i gradovima te promovira jačanje žena u javnom, ekonomskom, političkom i društvenom životu BiH a u interesu cjelokupnog stanovništva.

Svrha sporazuma je uspostaviti partnerstvo između općina/gradova potpisnica i saradnju u područjima od zajedničkog interesa u vezi sa razvojem a naročito osnaživanje žena, mladih, djece i drugih marginaliziranih grupa na principima jednakopravnosti sa posebnim akcentom na zajedničko istupanje spram institucija međunarodne zajednice. Umrežavanje i saradnja lokalnih vlasti preduvjet je dugoročnog mira i stabilnosti, ravnomjernog lokalnog kao i ukupnog ekonomskog razvoja BiH.

Vijeće Evrope je najstarija evropska organizacija koja brani univerzalne ljudske vrijednosti i pored ostalog njeguje obrazovanje, demokratizaciju društva, ljudska prava, vladavinu prava, kulturu političkog dijaloga te razvoj i saradnju lokalnih zajednica. 

2004. g. BiH je primljena u punopravno članstvo Vijeća Evrope iako u tom momentu nije ispunjavala sve uslove a koji se tiču gore navedenih vrijednosti.

BiH je prihvatila kao postprijemnu obavezu da unaprijedi stanje u ovim oblastima i tako pokaže da pripada evropskoj porodici.

Od tada BiH ima i svoje predstavnike u svim važnim tijelima Vijeća Evrope. U delegaciji Parlamentarne skupštine BiH u Vijeću Evrope u jednom mandatu ste bili i Vi g. Izetbegoviću.

To je bio dobar znak da i najbrojnija bosnjačka partija shvata da samo izgradnja jake pravne države u kojoj su na najbolji način osigurana sva prava i individualna i kolektivna te koja na tim osnovama ostvaruje saradnju posebno sa susjednim zemljama, garantuju opstanak BiH ali i bošnjačkog naroda.

Licemjerno je i dvolično sa jedne strane osuđivati saradnju legitimno izabranih predstavnika lokalnih samouprava koji dolaze iz različitih naroda a u isto vrijeme na većim nivoima vlasti od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa do sad, sa predstavnicima istih političkih partija, sarađivati i donositi odluke te dijeliti vlast.

Pitam se u čemu je razlika Vaše saradnje sa g. Dodikom kao predsjednikom SNSD-a i saradnje između mene i načelnica koje su članice iste stranke.

Bosna i Hercegovina ne može postojati bez saradnje svih njenih konstitutivnih naroda i ostalih građana te političkog dijaloga svih političkih stranaka, partija i drugih aktera političkog života.

Obeshrabruje me činjenica da to članovima OO SDA Visoko očito nije dovoljno jasno te se  pitam da li su saopćenja SDA Visoko stav SDA BiH i Vas lično ili su proizvod ličnih frustracija i straha od političkog poraza koji su u Visokom već snažno doživjeli.

Napominjem da je potpisivanju Sporazuma prisustvovala Potpredsjednica FBIH g-đa Melika Mahmutbegović, članica predsjedništva SDA BiH, kao član zvanične delegacije BiH, te i sama čula riječi visokih zvaničnika kako je ovo gotovo jedini i najsvjetliji događaj u kojem je BiH pomenuta u izuzetno pozitivnom kontekstu, uz prisustvo najviših zvaničnika i delegacija svih zemalja članica Vijeća Evrope u Kongresu.

Potpredsjednica Mahmutbegović, uvjerena sam, sa ponosom je aplaudirala potpisanom Sporazumu u Strazburu. Sa ponosom će i građani BiH kao i ja lično aplaudirati Vama ako djelima dokažete da ste za jaku, stabilnu i evropsku Bosnu i Hercegovinu.  

Duboko sam uvjerena da 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma a 27 godina od početka agresije na BiH, konačno moramo prestati koristiti govor mržnje kao sredstvo dnevne politike, prestati raspirivati međunacionalnu mržnju i pozivati na nove ratne sukobe, prestati zloupotrebljavati najčasnije sinove BiH koji su svoje živote položili u temelje odbrane države od agresora, omogućiti da međunarodne i domaće pravne institucije završe započete poslove u smislu osude ratnih zločina i ratnih zločinaca te početi graditi BiH ne kao državu suprotstavljenih različitosti nego kao državu sličnosti i zajedničkih ciljeva i interesa svih njenih naroda i građana.

Samo na taj način, dugoročno možemo našoj djeci omogućiti da žive u pravnoj, demokratskoj, evropskoj BiH, zajednici svih njenih naroda sa jednakim šansama i perspektivom za život i ostanak u svojoj državi.

Poruke koje OO SDA Visoko već duže vrijeme plasira javnosti ne idu u prilog ovakvom opredjeljenju te javnost dovode u sumnju da to nisu samo njihovi retrogradni  stavovi  nego i stav zvanične politike SDA BiH.

Stoga od Vas očekujem demanti ili potvrdu njihovih navoda.

Amra Babić, gradonačelnica Grada Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close