FSB: Ranjivosti u finansijskom sistemu nastavljaju da jačaju

Na sastanku Odbora za finansijsku stabilnost (FSB) u Cairnsu razgovarano je o ranjivosti globalnog finansijskog sistema i planovima za završetak temeljne finansijske reforme.
Ranjivosti u finansijskom sistemu nastavljaju da jačaju, s ukupnim poboljšanjem kapitala u bankama i likvidnosti, uključujući i unaprijed rezultate sveobuhvatne procjene u eurozoni.
Isto tako, povećavaju se znakovi samozadovoljstva sa rizicima na finansijskim tržištima, dijelom odražavajući potragu za prinosima usred izuzetno akomodativne monetarne politike.
Volatilnost u cijenama imovine je postala komprimirana i procijenjena vrijednost imovine proteže se širom sve većeg broja tržišta, povećavajući rizik od oštrog preokreta.
Dok tržišne sile i regulatorne reforme od početka krize imaju smanjeni uticaj na bankarski sistem, snaga se osjeća u drugim dijelovima finansijskog sistema, uključujući tržišta korporativnog duga.
Tu je i zabrinutost zbog rizika likvidnosti.
Pritisci na likvidnost tržišta mogli bi pogoršati naniže dinamiku cijena i tržišišnu dislokaciju tokom pada cijena.
Vlasti su preusmjerile praćenje migracije rizika na manje regulirane dijelove finansijskog sistema. Brojna tržišta zemalja u razvoju preduzela su mjere politike za rizik koje može proisteći iz volatinih tokova kapitala i tržištnih dislokacija.
Radeći na politikama u FSB-u su razgovarali o napreku ka cilju dovršavajući ključne postkrizne finansijske reforme u 2014.
FSB je napravio značajan napredak u definiranju odredbi i uvjeta
ukupnog gubitka absorpcijskog kapaciteta za globalne sistemski važne banke i u pronalaženju rješenja za preostale prepreke za prekogranično sapašavanje banaka.
FSB je revidirao Nacrt načela i nacrt terminske liste za iznos, vrstu i mjesto gubitka absorpcijskog kapaciteta za globalne sistemski važne banke u spašavanju.
Prijedlog će biti dat na konsultacije, a kvantitativna studija utjecaja će biti završena 2015. godine.
Takođe, izrada nacrta izvještaja sa preporukama za zakonsko i ugovorno
prepoznavanje prekograničnog spašavanja biće gotova do kraja septembra

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close