KulturaVisoko

Fra Ignacije Gavran: 110. godišnjica rođenja bh. franjevca, historičara i putopisca

Na današnji dan 1914. godine, u Varešu je rođen fra Ignacije Gavran, istaknuti bosanskohercegovački franjevac, historičar, putopisac i prevoditelj. Dobitnik je Srebrene značke i povelje grada Sarajeva.

Osnovnu školu fra Ignacije je završio u Varešu, gimnaziju u Visokom, novicijat u Gorici kod Livna, filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Breslau, filozofiju u Breslau i Ljubljani, gdje je i doktorirao. Jednu godinu pohađao je i Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Bio je profesor u Visokom, docent na Teološkom fakultetu hrvatskih franjevaca u Sarajevu i profesor na Franjevačkoj teologiji, podprefekt i prefekt đaka, te direktor gimnazije u Visokom, meštar i podmeštar bogoslova i vikar u samostanu sv. Ante. Skoro 50 godina je bio bibliotekar u Prof. biblioteci Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, a zahvaljujući njemu knjižni fond ove biblioteke porastao je s 15.000 na više od 50.000 jedinica.

Objavljivao u brojnim časopisima

Učestvovao je na više naučnih nacionalnih i internacionalnih simpozija (Oksford-Edinburg, Zagreb, Sarajevo, Split). Bio je član Academije internationalis stotistica sa središtem u Rimu i Komisije za građevinsku djelatnost Bosne Srebrene.

Pisao je priloge iz oblasti teologije, filozofije, historije, historije umjetnosti, nekrologe i komemorativne članke, prikaze knjiga, putopisne zabilješke i prevode u brojnim časopisima i publikacijama, između ostalih u “Glasniku sv. Ante”, “Glasniku omladine sv. Ante”, “Kalendaru sv. Ante”, ”Bosni Srebrenoj”, “Iseljeničkom kalendaru Bosna i Hercegovina”, “Acta Congressus Scotistici internationalis”,”Životu”, “Nova et vetera”… Sarađivao je u Hrvatskom biografskom leksikonu, Leksikonu hrvatskih franjevaca, Enciklopediji Jugoslavije, Enciklopediji likovnih umjetnosti i Leksikonu pisaca Jugoslavije. Koautor je prevoda latinskih i italijanskih tekstova, Lastrićevog djela “Pregled starina Bosanske Provincije”, publikacija “Kraljeva Sutjeska, Bobovac” i “Stari franjevački samostani: Kraljeva Sutjeska, Kreševo, Fojnica”. Preveo s njemačkog “Katolički katekizam”.

Fra Ignacijev pisani opus iznosi nekoliko stotina bibliografskih jedinica objelodanjenih u raznim periodičnim i drugim publikacijama ili samostalno. Po raznolikosti tematike kojom se bavio bio je prvi u Bosni Srebrenoj i među istaknutijim spisateljima kod nas uopće.

Preminuo je 24. novembra 2009. u Visokom, u 96. godini života.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close