-TopSLIDEKultura

Fra Filip Lastrić – Začetnik moderne historiografije u BiH

Fra Filip Lastrić

(Oćevija kraj Vareša, 1700. – Sutjeska, 19. IV. 1783.).

Početnu izobrazbu stekao je u Sutjesci. Studirao je u Italiji. Zaređen je 1724. Potom je službovao kao lektor filozofije u Požegi, te učitelj novaka u Sutjesci. Bio je provincijal Bosne Srebrene (1741-1745). Godine 1758. otišao je u Rim gdje se izborio za prava Bosne Srebrene nakon njezine degradacije na kustodiju. Lastrić je mnogo pisao s područja filozofije, teologije i povijesti uz brojne dužnosti što ih je obavljao u Provinciji. Objavio je više propovjedničkih djela te povijesno djelo Epitome vetustatum Bosnensis provinciae po kojem se smatra začetnikom moderne historiografije u BiH. Lastrić spada među najobrazovanije i najplodnije spisatelje Bosne Srebrene uopće. (svjetlorijeci.ba)

“Više od jednog stoljeća djelovao je Lastrić kao odgojitelj na bosanski puk preko svećenika koji su se služili njegovim knjigama i koji su se držali njegovih naputaka. Nastojao je da svaki svećenik shvati da je njegova služba sveta služba, nešto o čemu ovisi i njegovo vječno spasenje; da se svaki treba ponizno ugrađivati u djelovanje svojih predšasnika i suradnika, unoseći čitavo srce i um u svoj rad i nastojeći svojom dobrotom, susretljivošću i blagošću biti vjerniku brat i otac. Takvom radu i valja zahvaliti plodove kojim se je dičio katolicizam u Bosni »poput ružice. .. među prioštrim trnjem turske žestine brez pristanka cvatuće« (Iz posvete djela »Tes timonium bilabium«).
(Fra Ignacije Gavran: Putovi i putokazi , Sarajevo 1988, str. 76-81)

Njegove pismene radove možemo svrstati u dvije kategorije: povijesni i teološki

Na hrvatskom i latinskom jeziku objavio niz propovjedničkih i povijesnih djela:

– Koristan nauk dilovati molitvu od pameti

– Testimonium bilabium (latinski i hrvatski; 1755.)

– Kratak način činiti put krixa (1758.)

– Od’ uzame (1765.)

– Nediglnik dvostruk (1766.)

– Epitome vetustatum Provinciae Bosniensis: seu brevissimum compendium historico-chronologicum congesta (1762.; prijevod: Pregled starina bosanske provincije, 1977.)

– Illyricum sacrum (Sveti Ilirik, dio o Bosni)

– Commentariolum super Bosnensi provincia (Kratka rasprava o Bosanskoj provinciji)

– Svetnjak, to jest govorenja od svetije (1766.)

– Ljetopis sutješkog samostana

U Epitome Lastrić je osim povijesti i suvremenoga stanja franjevačke bosanske provincije prikazao i opću povijest Bosne u doba banova i kraljeva. Među inim, bio je suradnikom poznatoga historičara Farlatija za čiji je Illyricum sacrum izradio opis Bosne. U rukopisu su mu, pored ostaloga, ostala predavanja iz filozofije i logike (Traditiones in universam aristotelico-scoticam philosophiam) i Commentariolum super Bosnensis Provincia. Vodeći ljetopis svoje redodržave i baveći se književno-znanstvenim radom, umro je u samostanu Sutjeska 1783. Prvi je povjesničar i bibliograf Bosne i Hercegovine. Njegova su djela na hrvatskom dala znatan doprinos počecima standardizacije hrvatskoga jezika novoštokavske osnovice.

Fra Marko Karamatić i Ivan Lovrenović ga smatraju i putopiscem. Putopisne dijelove njegovih uradaka uvrstili su u izbore književnosti bosanskih franjevaca 1982. i 1984.

(wikipedia)

Opširnije na ovu temu:

– Fra Filip Lastrić (1700. – 1783.) – bosnasrebrena.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close