Fojnici, Čitluku i Vitezu jedinica za rad

Federalni revizori dali su negativnu ocjenu za rad u 2012. godini općinama Fojnica, Čitluk i Vitez.

Prema izvještajima revizora, ove tri općine su, ne poštujući propise ni pravila transparentnosti, u prošloj godini isplatile više od dva miliona KM, između ostalog za nabavke i transfere. Tako je općina Čitluk u prošloj godini isplatila oko dva miliona KM za plate i naknade, a da uopšte nema pravilnik o platama i naknadama, nego primjenjuje i ratne propise Hrvatske Zajednice Herceg Bosne.

“Uvidom u dokumentaciju konstatirano je da je obračun plaća u 2012. godini u općini Čitluk vršen temeljem koeficijenata za obračun plaća uposlenih u općini iz 1992. godine (propis HZHB – zaključak o utvrđivanju koeficijenta za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti za djelatnike koji se financiraju iz proračuna HVO Čitluk)”, naveli su revizori, koji su i prije dvije godine preporučili hitno donošenje akata koji regulišu ovu oblast, što nije ispoštovanao iako je zakonska obaveza.

Revizori su dodali da je osnovica za platu u 2012. godini iznosila 236,11 KM u skladu s odlukom iz 1999. godine, dok se topli obrok isplaćuje na osnovu odluke načelnika iz 2009. godine, u visini od 15 KM dnevno, što nije utvrđeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ured za reviziju institucija u FBiH konstatovao je da su općine Vitez i Fojnica ostvarile deficit i to od oko 384.300 KM (Vitez) i oko 109.000 KM (Fojnica), dok je općina Čitluk imala suficit od oko 684.200 KM, čime je akumulirani deficit smanjila na oko dva miliona KM.

Kada je u pitanju potrošnja, revizori su ukazali da općina Čitluk nije raspisala javni konkurs niti propisala kriterije za raspodjelu 237.200 KM udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, kao i da je bez zaključenih ugovora s prevoznicima za prevoz učenika isplaćeno 90.393 KM. Sporna je bila i nabavka vrijedna oko 436.600 KM zbog pogrešne procedure nabavke.

U općini Vitez revizori su upozorili da nije uopšte proveden postupak javnih nabavki pri nabavkama lož-ulja, goriva, papira, održavanja opreme i štampanja, na koje je utrošeno 84.200 KM. Takođe je bez javnog poziva, čime nije osigurano poštivanje principa pravičnosti i transparentnosti, općina Vitez dodijelila 98.940 KM neprofitnim organizacijama.

Revizori su imali zamjerke zbog nedosljednog poštivanja propisa kod 310.800 KM vrijednih nabavki u općini Fojnica, koja uz to nije ni imala plan nabavki, nisu mogli potvrditi opravdanost utroška 33.890 KM transfera sportskim udruženjima niti 892.400 KM transfera mjesnim zajednicama, kao ni opravdanost i transparentnost potrošnje 39.370 KM za gorivo dva službena auta i privatnih vozila koja su korištena u službene svrhe.

Osim ovoga, revizori su utvrdili prekoračenja velikog broja budžetskih stavki, poput plata, tekućih grantova, transfera i subvencija. Tako je općina Fojnica prekoračila odobreni iznos za ukupno 818.600 KM i to i do četiri puta na nekim stavkama, a općina Čitluk za ukupno oko 217.000 KM.

Uz sve to u općini Fojnica su prošle godine na određeno primljena četiri namještenika i jedan državni službenik bez raspisivanja internog i javnog oglasa.

Advan Akeljić, načelnik općine Vitez, juče je napomenuo da su revizori došli u vrijeme primopredaje dužnosti načelnika nakon lokalnih izbora, ali da će mu preporuke revizora poslužiti kao smjernica i korektor za njegov rad i koncipiranje rada službi. Načelnici općina Čitluk i Fojnica Ivo Jerkić i Salkan Merdžanić juče su bili odsutni.

Za učešće na sjednicama 15.200 KM

U općini Vitez je za sudjelovanje predstavnika općine u sjednicama Općinskog vijeća isplaćeno 15.295 KM, što su revizori ocijenili neopravdanim.

Inače, općina Vitez ima 73 uposlena, na čije je plate i naknade utrošeno 1,5 miliona KM, dok Općinsko vijeće ima 25 vijećnika, na čije je paušale isplaćeno 89.500 KM. Na bruto plate i naknade sa doprinosima 35 uposlenih općine Fojnica potrošeno je 937.000 KM, a za paušale 21 vijećnika 40.160 KM. Općina Čitluk ima 25 vijećnika, te 88 zaposlenih, dok je prosječna neto plata bila 795 KM.

Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close