-TopSLIDEPolitikaSvijet

Nove mjere EU-a protiv izbjegavanja plaćanja korporativnih poreza

Evropska komisija je otvorila novo poglavlje u svojoj kampanji za fer, efikasno i za rast prijateljsko oporezivanje u EU novim prijedlozima za rješavanje problema korporativnog izbjegavanja plaćanja poreza. Paket protiv izbjegavanja poreza poziva zemlje članice da zauzmu jači i koordiniraniji stav protiv kompanija koje nastoje izbjeći plaćanje fer udjela poreza i za implementaciju međunarodnih standarda protiv erozije baze i premještanja profita.

Ključne karakteristike novog prijedloga uključuju:

– pravno obavezujuće mjere za blokiranje najčešćih metoda koje koriste kompanije za izbjegavanje plaćanja poreza;
– preporuke državama članicama o tome kako spriječiti zloupotrebe poreznih sporazuma;
– prijedlog državama članicama da dijele informacije koje se odnose na poreze multinacionalnih kompanija koje posluju u EU;
– akcije za promociju dobrog međunarodnog upravljanja porezom;
– novi EU proces za popis trećih zemalja koje odbijaju da igraju pošteno.

Sveukupno, ove mjere će otežati agresivno porezno planiranje, jačati transparentnost između zemalja članica i osigurati pravedniju konkurencija za sve biznise na jedinstvenom tržištu.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, odgovoran za euro i socijalni dijalog, rekao je: “Preduzeli smo još jedan korak u jačanju povjerenja u cijeli poreski sistem, što ga čini pravednijim i efikasnijim. Ljudi moraju vjerovati da porezna pravila vrijede jednako za sve pojedince i biznise. Tvrtke moraju platiti svoj dio poreza tamo gdje se njihova stvarna ekonomska aktivnost odvija. Evropa može biti globalni lider u borbi protiv izbjegavanja poreza. To zahtijeva koordiniranu evropsku akciju, radi izbjegavanja situacije u kojoj imamo 28 različitih pristupa u 28 država članica”.
Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i finansijske poslove, poreze i carine, rekao je: “Milijarde eura poreza izgube se svake godine izbjegavanjem plaćanja poreza – novac koji bi se mogao koristiti za javne usluge kao što su škole i bolnice, ili za povećanje radnih mjesta i rast. Evropljani i biznisi koji igraju pošteno na kraju plaćaju veće poreze, kao rezultat toga. To je neprihvatljivo i mi se hvatamo u koštac sa tim. Danas smo napravili veliki korak ka stvaranju jednakih pravila za sve naše poslove, za fer i efikasno oporezivanje za sve Evropljane”.

Ključne aktivnosti

Paket se zasniva na tri osnovna stuba Komisijine agende za pravednije oporezivanje:

Osiguranje efikasnog oporezivanja u EU

Osnovni princip oporezivanja dobiti je da kompanije treba da plati porez tamo gdje su ostvarile profit. Paket donosi konkretne prijedloge za pomoć državama članicama da osiguraju da se to dogodi. Komisija predlaže Direktivu protiv izbjegavanja plaćanja poreza sa pravno obavezujućim mjerama za rješavanje nekih od najzastupljenijih načina izbjegavanja plaćanja poreza. Njene Preporuke za porezne ugovore savjetuju državama članicama najbolje načine da zaštite svoje poreske sporazume od zloupotreba, na način koji je u skladu s EU-zakonom.

Povećanje porezne transparentnosti

Transparentnost je od ključnog značaja za identifikaciju agresivnih praksi poreznog planiranja velikih kompanija i osiguranje fer porezne konkurencije. Paket radi na jačanju transparentnosti za oporezivanje kompanija koje plaćaju porez, putem revidirane Direktive o upravnoj saradnji. Prema predloženim pravilima, nacionalne vlasti će informacije koje se odnose na porezne aktivnosti multinacionalnih kompanija razmijeniti na osnovi od zemlje do zemlje. Tako će sve države članice imati važne informacije za identifikaciju rizika izbjegavanja plaćanja poreza i moći bolje ciljati svoje poreske kontrole. Komisija također trenutno razmatra izdvojeno pitanje izvještavanja od zemlje do zemlje, za koje je procjena uticaja u toku s obzirom na inicijativu koja će biti predstavljena u rano proljeće.

Osiguravanje jednakog konkurentskog polja za sve

Izbjegavanja poreza i štetne porezne konkurencije su globalni problemi. Akcija da ih se spriječi mora se proširiti izvan granica EU-a. Kako članice rade na implementaciji novih globalnih standarda porezne transparentnosti i fer porezne konkurencije, važno je da međunarodni partnerima EU-a slijede njen primjer. Zemlje u razvoju treba da budu uključene u međunarodnu mrežu dobrog upravljanja porezom, tako da one mogu imati koristi od globalne borbe protiv prevelikog izbjegavanja poreza. Paket sadrži Komunikaciju sa vanjskom strategijom za efektivno oporezivanje. Njegov cilj je jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, jačanje EU mjera za promociju fer oporezivanja globalno zasnovanog na međunarodnim standardima i stvaranje zajedničkog pristupa prema vanjskih prijetnjama izbjegavanja poreza. To će pomoći da se osigura fer i jednako konkurentsko polje za sve biznise i zemlje.

Sljedeći koraci

Dva zakonska prijedloga iz paketa će biti dostavljena Evropskom parlamentu na konsultacije i Vijeću na usvajanje. Vijeće i Parlament treba da podrže Preporuke poreznih ugovora i države članice trebaju ih slijediti kada revidiraju svoje poreske ugovore. Države članice treba i formalno da se dogovore o novim eksternim strategijama i odluče o tome kako ići što brže naprijed nakon što ih usvoji Evropski parlament.

Indikator.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close