BiHPolitika

Federalni revizori: Vlada FBiH nezakonito dijelila novac

Federalna Vlada nije koristila sredstva tekuće rezerve u svim slučajevima zakonito, niti su odluke o raspodjeli sredstava tekućih i kapitalnih transfera i akata o imenovanju radnih tijela i komisija donošene zakonito.

Ovo su zaključili federalni revizori napominjući kako su spomenute nezakonitosti dovele do značajnih posljedica po proračun i visinu neosnovano utrošenih sredstava.U izvješću o financijskoj reviziji Vlade Federacije BiH na nekoliko desetina stranica izrečene su kritike na rad Vlade, nestručnost kod donošenja odluka, nepoštivanje propisa i vladanje koje je u velikom broju slučajeva u sukobu interesa.

Najveći dio zaključaka Vlade FBiH, donesenih u 2015. godini, ne sadrži prijedloge konkretnih mjera, kao i radne zadatke za federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, kao ni rokove za izvršavanje radnih zadataka, što nije u skladu sa članom 32. Poslovnika o radu Vlade FBiH, kazali su revizori, piše Dnevni list.

Rezerve

Prema prezentiranim izvještajima sredstva tekuće rezerve su, u 2015. godini, realizirana u iznosu od 2.141.964 KM, i to 2.016.013 KM odlukama Vlade FBiH, 71.950 KM odlukama premijera Fadila Novalića i 54.000 KM odlukama zamjenika premijera.Između ostalog, revizori navode kako su sredstva rezerve dijeljena po pojedinačnim zahtjevima potencijalnih korisnika, najvećim dijelom bez upotrebe kriterija za raspodjelu i prijave potencijalnih korisnika na javni poziv.

U pojedinim slučajevima sredstva rezerve ili interventna sredstva odobravana su korisnicima koji nisu zadovoljili propisane kriterije i čiji se zahtjevi, nakon ocjene komisije za odabir projekata, nalaze na listi aplikanata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.-Može se zaključiti da je ovakav način raspodjele sredstava kroz Programe utroška i Zakon o izvršenju proračuna ministrima dao veće pravo nego što je to predviđeno Zakonom o proračunima u FBiH, stoji u izvješću.

Nadalje se navodi kako su premijer i zamjenici davali novac pojedincima i ogranizacijama bez propisanih kriterija, kako se tekuća rezerva koja je namijenjena za financiranje vanrednih situacija koristila za uvezivanje staža, isplatu plaća i slične troškove koji predstavljaju redovne troškove.

Nepravilnosti

Poseban dio izvješća posvećen je imenovanjima koje je izvršila Vlada. Revizori naglašavaju kako je i trenutna Vlada kao i sve ranije formirala značajan broj radnih tijela, te kako je utvrđeno da nisu poštovane odredbe Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBIH i rukovodilaca federalnih organa u dijelu koji se odnosi na obavezne podatke koje treba da sadrži akt o formiranju radnih tijela i komisija.

Jedan dio radnih tijela, Vladi FBiH nije dostavio izvještaje o realizaciji zadataka u 2015. godini. Revizori naglašavaju i kako su nejasno definirani poslovi za pojedina radna mjesta i podjele radnih zadataka što dovodi do preklapanja poslova i neefiksanosti.

Također naglašavaju kako pojedine osobe nisu primljene u radni odnos sukladno važećim pravilnicima, a što se posebno odnosi na dva savjetnika premijera i ministrice financija koji nemaju potrebno radno iskustvo. Revizori skreću pozornost i na imenovanja navodeći primjer po kome je za zastupnika Vlade u javnim poduzećima imenovana savjetnica premijera što predstavlja sukob interesa.

Smatraju neopravdanim i korištenje službenih telefona bez ograničenja, odluke koje se tiču adaptacije Vile Braun za smještaj ureda predsjednika FBiH, dodjeljivanje sredstava političkim strankama i neprofitnim organizacijama, a bez da se prije toga znalo za što su sredstva namijenjena, sporost u radu i vraćanje pojedinih odluka po nekoliko puta na razmatranje vlasi itd. Ono što je pohvalno i što se iščitava iz proračuna jeste da je Vlada u prošloj godini u više navrata pokušala srezati troškove kroz razna umanjenja, kako na plaćama tako i na ostalim troškovima, piše Dnevni list.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close