BiHPolitika

Federacija poslovala sa deficitom, od privrede oteto 50 miliona KM

REVIZORI RASKRINKALI NOVALIĆA: Federacija poslovala sa deficitom, od privrede oteto 50 miliona KM

 

Piše: A. Avdić

„Imamo sve faktore u usponu“, hvalio se krajem avgusta federalni premijer Fadil Novalić.

I da se vjeruje Novalićevim faktorima i stavovima, Federacija bi u prvih šest mjeseci ove godine bila u suficitu 30-ak miliona maraka, a u prošloj godini suficit bi iznosio 84 miliona. No, federalni revizori, u svom posljednjem izvještaju, objavljenom danas, dokumentovali su da Novalićev suficit u prošloj godini nije postojao. Federacija je prošlu budžetsku godinu  završila sa  skoro dva miliona maraka deficita.

„U revidiranoj godini iskazan je višak prihoda nad rashodima/suficit u iznosu od 84,9 miliona maraka“ naveli su federalni revizori.

Međutim, revizori konstatuju da se „iskazani finansijski rezultat i akumulirani višak rashoda nad prihodima/deficit ne mogu se potvrditi za najmanje 86.652.700 KM“, jer Vlada FBiH uopće nije knjižila svoje obaveze.

Vlada je, prema izvještaju, samo na kratkoročnim obavezama „sakrila“  skoro 20 miliona maraka, dok je obaveze prema pravosnažnim sudskim presudama u iznosu od 67,4 miliona maraka knjižila izvan bilansa. Na taj način premijer Novalić uspio je fiktivno prikazati da je Federacija poslovala sa suficitom.

Deficit Federacije bio bi znatno veći da Vlada Federacije, praktično, nije otuđila 50 miliona maraka kreditnih sredstava namijenjenih za razvoj malih i srednjih preduzeća.
„Nakon stupanja na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta FBiH za 2016. godinu 09.12.2016. godine sredstva su povučena na jedinstveni račun Trezora sa računa projekta EAE SME otvorenog u Union banci 10.000.000 KM i Privredne banke 40.000.000 KM. Kada je u pitanju prenos sredstva za iste Vlada FBiH nije donijela posebnu odluku, niti je za isto imala saglasnost kreditora“, naveli su revizori.

Pojednostavljeno, novac kojim je upravljala fondacija ODRAZ, a koji je dobijen kao kredit od Svjetske banke i EBRD-a, bio je namijenjen za kreditiranje privrednih subjekata u Federaciji.

Međutim, Vlada FBiH  ovaj je novac prebacila za budžetsku potrošnju, iako su Svjetska banka i EBRD dali ova sredstva pod povoljnim kamatnim stopama, jer je bio namijenjen privredi. No, “čovjeku iz privrede” očito je bilo bitnije popunjavanje budžetskih rupa i finansiranje budžetskih korisnika.

„Provedenom revizijom budžetskih korisnika utvrđeno je da kod prijema novih uposlenika, u pojedinim ministarstvima se nastavilo s praksom prijema uposlenika koji u skladu sa aktima istih ne ispunjavaju posebne uslove, u dijelu radnog staža i potrebnog iskustva stručnost i znanje za određene poslove“, naveli su federalni revizori koji su u svom izvještaju konstatovali brojna kršenja Zakona o budžetima FBiH, Zakona o javnom nabavkama,  Zakona o računovodstvu FBiH.

(zurnal.info)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close