FBiH u turizam dala 30 miliona KM, a rezultata nema!

Federacija je u periodu od 2006. do kraja 2012. godine u razvoj turizma iz budžeta uložila blizu 30 miliona maraka, ali nakon provedene revizije utvrđeno je da to nije uopće doprinijelo poboljšanju uvjeta za razvoj turizma, navodi se u dokumentu Revizija učinka Podrške razvoju turizma u FBiH, saznaje bh. novinska agencija Patria (NAP).

Naime, Federalni revizori pročešljali su višegodišnje finansiranje različitih projekata putem Ministarstva turizma i okoliša FBiH i zaključili da uloženi novac nije dao očekivane rezultate, a da je ovaj sektor privrede u BiH još na niskim granama.

“Uspjeh razvoja turizma je usko povezan sa slikom zemlje, njene političke i ekonomske stabilnosti, zatim kvaliteta prometne infrastrukture i informatičkih usluga. Sektor turizma ima uticaja na mnoge druge uslužne sektore i proizvodne industrije, kao što su prehrambena industrija, građevinarstvo i finansijske usluge. Ali, nakon provedene revizije zaključeno je da aktivnosti i mjere koje su se u proteklom periodu poduzimale nisu doprinijele poboljšanju uslova za razvoj turizma FBiH”, zaključeno je u dokumentu koji je objavio Ured za reviziju FBiH.

Prema navodima iz revizije, Sektor turizma u BiH i FBiH je još uvijek u ranoj fazi razvoja, prema podacima koji prikazuju njegov udio u BDP-u BiH i zapošljavanju, broja turističkih dolazaka/noćenja. Učešće sektora turizma u BDP je 2,47%, što je daleko manje u odnosu na učešće turizma na svjetskom nivou (9,4%), navodi se.

“Kada je u pitanju konkurentnost u oblasti putovanja i turizma, BiH se na globalnoj ljestvici nalazi na 90. mjestu među 140 rangiranih država svijeta. U periodu od 2006. do 2012. godine za razvoj turizma iz Budžeta FBiH izdvojeno je poticajnih-grant sredstva oko 30 miliona KM. Međutim, iako su vlasti FBiH poduzele određene aktivnosti u cilju poboljšanja uslova za razvoj turizma, ono što i dalje karekteriše sektor turizma u BiH/FBiH je niska prosječna dužina boravka gostiju (koja iznosi 2 dana) u odnosu na prosjek zadržavanja turista u Evropi (9,7 dana) kao i niska iskorištenost smještajnih kapaciteta (od 15%)”, ističu revizori.

Isto tako u izvještajima Svjetskog ekonomskog foruma BiH se navodi kao negativan primjer napredovanja razvoja turizma i kao jedna od tri najmanje privlačne destinacije u Evropi.

Prema istraživanjima stručnjaka iz oblasti turizma postoji više prepreka koje nepovoljno utiču na razvoj turizma. To se prije svega odnosi na političku i bezbjedonosnu situaciju zemlje, nerazvijenu saobraćajnu infrastrukturu, nepovoljnu poresku politiku kao i nepoštivanje zakonske regulative za oblast turizma. Vlastima FBiH se, kako javlja NAP, zamjera što nisu pratili i rezultat finansiranih projekata nego samo njihovu finansijsku korektnost.

Revizori ocijenjuju da odobreni projekti nisu suštinski doprinijeli razvoju turizma.

Realizacija dodjele poticaja korisnicima prema postojećim kriterijima ne potiče razvoj turizma. Postojeći nadzor nad utroškom poticaja za razvoj turizma ne osigurava dovoljne, pouzdane i relevantne podatke na osnovu kojih se može vršiti sveobuhvatno praćenje i ocjena učinaka poticaja, kako na pojedinačne korisnike poticaja tako i na cjelokupan sektor turizma”, zaključuju u reviziju učinka, prenosi NAP.

nap.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close