FBiH; 16% djece nikada ne doručkuje

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unaprjeđenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu podporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcijskih planova i programa za unaprjeđenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne smjerove djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo opskrbljivanje hranom, te unaprjeđenje sustava praćenja i evaluacije.

Federacija BiH se suočava s dvostrukim izazovom u svezi ishrane i stanja uhranjenosti djece, osobito one iz marginaliziranih skupina i one koja su izložena riziku od različitih oblika pothranjenosti, ali i riziku od prekomjerne težine i gojaznosti, kao vodećih rizika za nastajanje masovnih nezaraznih kroničnih oboljenja. Oba stanja ozbiljno remete pravilan rast i razvoj djeteta, te prijete nastankom niza oboljenja u kasnijoj životnoj dobi.

Federacija BiH, stoji u Politici, odlučna je u nastojanju da svakom djetetu osigura ishranu sukladno domaćim i međunarodnim preporukama i standardima, čime će se unaprijediti stanje uhranjenosti i zdravlje djece.

Stoga Vlada Federacije BiH poziva sve sektore i partnere da zajednički, po principu ‘zdravlje u svim politikama’, sudjeluju u donošenju i provedbi politika, strategija, standarda i pravilnika koji će predstavljati pravni osnov za osiguranje optimalne ishrane djece. Potpora unaprjeđenju ishrane djece ostvarivat će se kroz postojeći sustav zdravstvene zaštite, s naglaskom na širenje mreže bolnica – prijatelja beba i djece, rada savjetovališta, te unaprjeđenjem integriranih usluga iz oblasti ranog rasta i razvoja djece, kao i kroz druge sektore u okviru njihovih nadležnosti.

Svakom djetetu treba osigurati jednak pristup zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite. Pravo na zdravlje, odnosno na sigurnu i nutricionistički vrijednu hranu, obrazovanje i socijalnu zaštitu su fundamentalna prava svakog djeteta i moralna je i legalna obaveza prema svakom djetetu i obitelji.

U Federaciji BiH nema dostupnih pokazatelja o kontinuiranom praćenju stanja uhranjenosti, praksama i navikama djece u ishrani, koji bi poslužili kao temelj za izradu specifičnih programa budućeg djelovanja. No, i dostupni pokazatelji su upozoravajući. Samo 22 posto djece isključivo doji do navršenih šest mjeseci života, a svega 17 posto u dobi do jedanaest mjeseci je odgovarajuće hranjeno.

Tri posto djece mlađe od pet godina u FBiH je loše uhranjeno, a 17 posto preuhranjeno ili gojazno. Nikada ne doručkuje 16 posto školske djece, a samo 55,8 posto svakodnevno jede voće, 45,8 posto povrće.

Prihvatanjem pravaca djelovanja za unaprjeđenja zdravlja i stanja uhranjenosti djece u Federaciji BiH stvorene su predpostavke i okvir za izradu Strategije za unaprjeđenje ishrane i stanja uhranjenosti djece, koje će detaljno definirati ciljeve, mjere i akcijski plan, kao i indikatore za praćenje napretka u realizaciji svake pojedinačne mjere i aktivnosti, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Bljesak.info

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close