Evropski zastupnici oborili kompromis o upotrebi GMO

Zastupnici EU odbacili su u utorak teško stečeni kompromis koji omogućuje državama članicama da odluče hoće li ili ne za sebe uvesti genetski modificirane organizme za upotrebu u hrani i hrani za životinje.

Odbor za okoliš Evropskog parlamenta glasao je 47 prema 3 za odbacivanje prijedloga Evropske komisije, ali zbog tehničkih razloga, a ne zdravlja i brige za sigurnost koja je godinama onemogućavala 28-članu Uniju da postigne zajedničko stajalište o GMO.

“Članovi su zabrinuti da se prijedlog može pokazati nepodesnim i dovesti do ponovnog uvođenja graničnih kontrola između za- i protiv-GMO zemalja”, navodi se u priopćenju parlamenta.
Takve kontrole će značiti ozbiljnu povredu pojedinačnih tržišnih pravila Unije koja su svetinja za osiguranje jednakih tržišnih uvjeta u cijeloj Evropskoj uniji.

“Jasna većina u Odboru ne želi ugroziti unutrašnje tržište”, naveo je predsjednik Odbora za zaštitu okoliša Giovanni La Via u saopćenju.

“Za nas, postojeće zakonodavstvo treba ostati i države članice trebat će vlastitu odgovornost i donijeti odluku zajedno na nivou EU-a, umjesto uvođenja nacionalnih zabrana”, rekao je La Via.

GMO je izuzetno kontroverzna tema u EU i Evropski parlament je suočen sa dubokim razlikama i javnim sumnjama da GMO nosi zdravstveni rizik.

Od 28 zemalja članica čak 19 je podnijelo zahtjev da budu izuzete iz direktive kojom se olakšava uzgoj GMO-a u Evropi.

Nakon glasanja Odbora za zaštitu okoliša, Evropski parlament kao cjelina će glasati o prijedlogu Komisije 28. oktobra kada se očekuje da će on biti odbačen.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close