Kultura

Evropski fondovi šansa za umjetnike i kreativce

Desk “Kreativna Evropa” Bosne i Hercegovine na raspolaganju je kulturnim radnicima i profesionalcima iz audiovizuelnog sektora za sva pitanja koja se tiču procesa apliciranja na program “Kreativna Evropa” koji je veoma atraktivan jer je na raspolaganju više od 1,4 milijardi eura za kreativce iz cijele Evrope.

Na brifingu za novinare u EU Info centru danas u Sarajevu istaknuto je da je program Evropske unije “Kreativna Evropa” napravljen kako bi bio podrška kulturnom, kreativnom i audiovizuelnom sektoru.

BiH je 2014. potpisala sporazum sa EU o pristupanju programu “Kreativna Evropa” koji obuhvata, odnosno objedinjuje dva prethodna programa – Kultura i Media.

Desk “Kreativna Evropa” BiH s kancelarijama u Sarajevu i Banjoj Luci tehničko je tijelo koje daje informacije o svim pozivima za projekte koji se objavljuju u okviru ovog programa, pomaže aplikantima da se snađu u mnoštvu birokratskih procedura i pravila i konsultuje se s njima prilikom samog predavanja aplikacija. Desk ima direktnu vezu s Briselom i uvezan je u mrežu putem koje ostvaruje svakodnevni kontakt i razmjenu informacija s drugim deskovima.

Program, kako je istaknuto, predstavlja veliku  šansu za kulturni sektor u BiH imajući u vidu trenutnu situaciju u kojoj se nalazi nedostatak sredstava, međunarodnih razmjena i dr. Također, učešće u programu omogućava saradnju umjetnika, kulturnih radnika, kreativnih organizacija i audiovizuelnih stvaratelja iz BiH i Evropske unije.

Program “Kreativna Evropa” osigurava oko 60 posto sredstava za projekete, dok je 40 posto sredstava potrebno pronaći u zemlji.

U okviru potprograma “Kultura” otvorena su dva poziva –  za projekte književnog prevodilaštva, te poziv za projekte podrške integraciji izbjeglica koji predstavljaju veliku šansu za bh. kulturni sektor. Također, u okviru potprograma “Media” otvoreni su pozivi za TV programiranje, podrška pojedinačnim projektima  i podrška filmskim festivalima.

Naveden je podatak da je unutar 28 zemalja članica EU identifikovano 11 kulturnih kreativnih tržišta u proteklom periodu (izdavaštvo, muzika, TV, videoigrice, vizuelne umjetnosti,  novine, film, radio, arhitektura i dr.), a zastupljeni iznos sredstava za tih 11 sektora je 535,9 milijardi eura. Ovi sektori zapošljavaju sedam miliona ljudi.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close