Evo kada naša omladina stupa u prve seksualne odnose

Istraživanje seksualnog ponašanja: Evo kada naša omladina stupa u prve seksualne odnose

Uoči 1.12 – Svjetskog dana borbe protiv SIDE donosimo rezultate ranije objavljenog zvaničnog istraživanja o seksualnog ponašanju adolescenata u RS i BiH..

Autor: Elvir Padalović

Prema Istraživanju dostupnosti HIV/SPI (seksualno prenosivih infekcija) i zdravstvene zaštite putem prijateljskih centara za mlade koje je Institut za javno zdravstvo RS proveo ranije, najveći procenat mladih (63,4%) starosne dobi od 15 do 24. godine života su imali seksualne odnose i to u većem procentu mladići (71,1%) u odnosu na djevojke (56,2%).

„Približno trećina mladih (30,5%) je imala prvi seksualni odnos sa 17 godina.

„Zapažena je razlika između mladića i djevojaka u pogledu godine stupanja u prvi seksualni odnos. Dok je najveći procenat mladića (34,7%) stupio u prvi seksualni odnos sa 17 godina, najveći procenat djevojaka (25,9%) stupio je u seksualni odnos sa 18 godina” navodi za BUKU portparolka Instituta Milka Mrđa.

Kada je riječ o korištenju kontracepcija prilikom prvog seksualnog odnosa, 57,6% mladića i 67,2 % djevojaka je koristilo kondom.

„Kondom su češće koristili mladi u dobnoj grupi 15-19 godina (65,9%), u odnosu na stariju dobnu grupu 20-24 godine (59,0%). Manja učestalost korištenja kondoma u starijoj starosnoj grupi (47,5%) u odnosu na mlađu grupu (58,9%) zabilježena je i kod korištenja kondoma prilikom posljednjeg seksualnog odnosa”

Prema Istraživanju  među studentskom populacijom, koje je Institut za javno zdravstvo RS proveo u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo F BiH 2012. godine, više od polovine (53,1%) studenata je imalo seksualni odnos.
Potvrdno su odgovorili u većem procentu mladići (81,3%) u odnosu na djevojke (59,9%).

Prvi seksualni odnos studenti su imali u prosjeku sa 17,73 godine.

Kako za kraj za BUKU navode iz Instituta za javno zdravstvo, seksualno ponašanje predstavlja značajan aspekt očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja, kao i zdravlja mladih uopšte.Prema Istraživanju dostupnosti HIV/SPI (seksualno prenosivih infekcija) i zdravstvene zaštite putem prijateljskih centara za mlade koje je Institut za javno zdravstvo RS proveo ranije, najveći procenat mladih (63,4%) starosne dobi od 15 do 24. godine života su imali seksualne odnose i to u većem procentu mladići (71,1%) u odnosu na djevojke (56,2%).

BUKA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close