Ekskluzivno: Novo pismo namjera MMF-u!!!

Capital.ba:
Novo pismo namjera MMF-u!!!

 

ŠTA SU SVE VLADE RS I FBiH OBEĆALE MMF:

–  ROK ZA NOVI ZAKON O RADU PRVA POLOVINA 2014.GODINE!

– POSKUPLJUJE GORIVO, ALKOHOL, CIGARETE…

– TRAŽE DODATNIH 153 MIL. EVRA

– NOVI ZAKONI O POREZU NA DOBIT I O BANKAMA

 

Dodatno pismo namjera MMF str1.

Dodatno pismo namjera MMF str1.

SARAJEVO, BANJALUKA, Vlade Republike Srpske i Federacije BiH, te Savjet ministara BiH u dodatnom Pismu namjera upućenom MMF 08. januara, koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba, obavezale su se da će izmijeniti niz zakona, od kojih i najvažniji Zakon o radu, te Zakon o porezu na dobit, povećati akcize na naftu i alkohol, promjeniti niz procedura, a sve u cilju produženja stend baj aranžmana.

U dodatnom Pismu namjera koje je CAPITAL dobio iz sjedišta MMF-a u Vašingtonu, a koje vlasti u BiH upornu kriju od građana, navodi se niz poteza i obaveza o kojima u javnosti nikada nije bilo riječi. Od toga da će početkom ove godine oba entiteta usvojiti izuzetno osjetljiv novi zakon o radu, da će Federacija prodati državna preduzeća da napuni budžet i isplati penzije, do obećanog poskupljenja nafte, alkohola i cigareta.

ZAKON O RADU BIO I OSTAO USLOV!!!

U pismu Vlada RS i Vlada FBiH navode da su pripremili radne verzije zakona o radu, priznaju da zakon nisu usvojili u dogovorenom roku (31.decembar 2013.) „jer im je trebalo dodatno vrijeme za dijalog sa socijalnim partnerima i raspravu u parlementu“, te obećavaju da će to biti urađeno „rano u 2014. godini“.

Nastavićemo da pregovaramo sa socijalnim partnerima kako bi novim zakonom: odredili vremenski okvir trajanja svih kolektivnih ugovora, dali veću ulogu Vladi u određivanju minimalne cijene rada, promovisali različita primanja u odnosu na vještine i rezultat, racionalizovali otpremnine uz jačanje socijalne zaštite nezaposlenih, pojačali kontrole inspekcije rada i povećali kazne za kršenje Zakona o radu i zaštitili prava radnika u skladu sa Konvencijom o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava i Direktivama o radu Evropske komisije“, navodi se u Pismu namjera koje potpisuju entitetski premijeri Željka Cvijanović, Nermin Nikšić, predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda, entitetski i ministar finansija i trezora BiH, te guverner Centralne banke Kemal Kozarić.

UPITNO ISPUNJENJE OBAVEZA?

Već sada je jasno da će vlasti vrlo teško u roku ispuniti neke od starih ali i novih obaveza koje su naveli u Pismu namjera. Jedan od njih da do kraja februara u Parlamentarnoj skupštini BiH bude usvojen novi zakon o javnim nabavkama usklađen sa evropskim standardima. Do juna ove godine parlamenti RS i FBiH moraju usvojiti novi zakon o bankama i ostalim kreditnim institucijam u skladu sa preporukama MMF-a. Nakon što se usvoji novi zakon o radu, vlasti moraju usvojiti zakon koji javnim službenicima više neće garantovati neto platu.

VEĆE AKCIZE NA NAFTU, ALKOHOL, DUVAN….

Dodatno pismo namjera MMF str2.

Dodatno pismo namjera MMF str2.

Vlade RS, FBiH i Savjet ministar BiH u prvi plan stavljaju prikupljanje poreza i obećavaju povećanje akcize na naftu i duvan.

„Poboljšanje prikupljanja poreza ostaje prioritet. Zato ćemo: U potpunosti uskladiti akcize na različite duvanske proizvode, povećati akcize na naftne derivate i usmjeriti razliku u entitetske fondove za autoputeve, dalje ćemo povećati akcize na alkohol i duvan i taj dodatni prihod usmjeriti u sistem zdravstvene zaštite. Pokrenućemo reformu sistema zdravstvene zaštite uz pomoć Svjetske banke u prvoj polovini 2014. To će pomoći i da stvorimo uslove za smanjenje poreskih nameta za rad, umanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje“, navodi se u Pismu koje je u posjedu CAPITAL-a.

„Završićemo modernizaciju UIO u kontekstu primjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Uvešćemo pristup baziran na riziku za odabir reprograma dugova. Tražili smo tehničku pomoć MMF-a za tu strategiju kako bi ona bila završena do juna 2014. U januaru 2014. godine počeće i razmjena informacija o poreskim obveznicima između četiri poreske institucije“.

Vlada Federacija BiH je obećala usvojiti novi, a RS početkom 2014. godine izmijeniti postojeći Zakon o porezu na dobiti u skladu sa preporukama MMF sa fokusom na transferne cijene.

TROŠKOVI

„Kad je riječ o troškovima, nastavićemo da radimo na većoj efikasnosti rada vlada, naročito kad je riječ o zapošljavanju u javnom sektoru i sistemu naknada. Zato ćemo: održati budžet za plate ograničavenjem zapošljavanja u javnom sektoru, izraditi nove zakone o javnim službenicima i zaposlenicima ali nakon što entiteti usvoje svoje zakone o radu. Utvrdićemo novu centralizovanu bazu podataka svih korisnika socijalnih davanja u Federaciji, navodi se u najnovijem dopunjenom Pismu namjera.

VLADA FBIH OBEĆALA PRODAJU DRŽAVNIH FIRMI DA BI NAPUNILA BUDŽET!!!

Vlada Federacije BiH najavila da će ponovo pokrenuti proces privatizacije u Federaciji „kako bismo poboljšali ekonomiju i konkurentnost, te smanjili rizik za javne finansije“.

Federacija će, uz pomoć EBRD-a i Svjetske banke, poslati u parlamentarnu proceduru detaljni akcioni plan do kraja juna 2014., sa određenim firmama za privatizaciju, rokovima i okvirnim petogodišnjim planom. „U međuvremenu, prodaćemo manjinske udjele u brojnim preduzećima. To će biti iskorišteno za poboljšanje finansijskog položaja federalnog Fonda PIO“, obećao je federalni premijer Nermin Nikšić.

POHVALE

Dodatno pismo namjera MMF str4.

Dodatno pismo namjera MMF str4.

Vlasti u BiH su se pohvalite da su od januara ove godine povećali pokriće osiguranog depozita sa 35.000 na 50.000 KM.

U RS je, navodi se u Pismu namjera, usvojen Pravilnik o klasifikaciji seoskih domaćinstava na komercijalne i nekomercijalne. „Proces registracije seoskih gazdinstava u skladu sa novim sistemom većim dijelom je završen do kraja 2013. godine“, tvrdi se u Pismu.

„To će povećati osnov za prikupljanje doprinosa i pomoći u stabilizaciji finansijskih uslova socijalnih fondova u RS. Takođe, pomoći će u boljem usmjeravanju podsticaja“, navodi se u Pismu namjera.

Vlasti ističu da je pripremljen novi Nacrt zakona o javnim nabavkama i proslijeđen parlamentu.

„Dodatni napredak postigli smo u našem fiskalnom izvještavanju i monitoringu. Korisnici budžeta institucija BiH i entiteta dobili su instrukcije da od januara 2014. unesu datume za ispunjenje obaveza. Postignut je dogovor da svi iznosi, koji ne budu isplaćeni u roku od 90 dana, prelaze u dugove. Kako bismo osigurali finansijsku stabilnost i spriječili potencijalni rizik za javne finansije, banke, koje su bile pod pojačanim nadzorom u 2013., morale su da angažuju ugledne spoljne revizore kako bi detaljno pregledali procjenjenu aktivu. To je trebalo biti urađeno do decembra ali nije, jer je samo jedan od šest banaka završila proces. Očekujemo da te provjere budu završene u prvoj polovini 2014. godine“, ističe se u Pismu.

Vlast traži više para i produženje aranžmana

„S obzirom da je trenutni rok za završetak stand baj aranžmana septembar 2014. željeli bismo da zatražimo produžetak i izmjenu aranžmana do 30. juna 2015. godine. Produžetak aranžmana bi nastavio da pruža značajnu sigurnost za ekonomske politike tokom izbora i formiranja vlade, i takođe bi pomoglo da riješimo dodatne finansijske potrebe, koje očekujemo u 2014.godini“, navodi se u zahtjevu vlasti u BiH.

Vlasti u BiH su u Pismu od MMF, u produženje od godinu dana, zatražili dodatnih 153 miliona evra, ali i što je vrlo zanimljivo da 70% novca bude isplaćeno u drugoj polovini 2014.godine. To pokazuje da su vlasti zapravo vrlo skeptične kada je u procjena ovogodišnjeg priliva javnih sredstava.

Zbog stalno povećanje loših kredita, vlade RS i FBiH alarmantno upozoravaju MMF da „postoji hitna potreba za jačanje okvira monitoringa“. Najavljuju da nove zakone koji regulišu društva za upravljanje imovinom i razrađuju poresku politiku plasiranja kredita prema potrebi.

U pismu se tvrdi da institucije BiH i Vlade FBiH i RS nisu zabilježile rast unutrašnjeg duga, te da nisu potpisali niti bili garant za bilo kakvo novo nepovoljno kratkoročno inostrano zaduženje, niti su akumulirali bilo kakvu otplatu spoljnjeg duga do kraja decembra 2013.godine. A onda slijedi priznanje o konsolidovanom deficitu i lošoj finansijskoj situaciji koja nas očekuje.

U budžetu za 2014. uspjeli smo da zadržimo uglavnom isti okvir potrošnje, kao u 2013., sa ciljem da konsolidovani deficit BiH bude malo ispod dva odsto BDP (bez podjeljenih sredstava od Elektroprenosa). Ipak, čak i sa strogom kontrolom troškova i naporima da poboljšamo naplatu prihoda, imaćemo dodatne finansijske potrebe u 2014., naročito krajem godine, jer će obaveze servisiranja spoljnjeg duga biti veće nego 2013., a prihodi se nisu oporavili snažno kako je bilo projektovano na početku stend baj aranžmana“, navodi se u dodatnom Pismu namjera koje su vlasti BiH uputile MMF 08. januara ove godine.

 

CAPITAL: Siniša VUKELIĆ

Dodatno pismo namjera MMF str5.

Dodatno pismo namjera MMF str5.

Dodatno pismo namjera MMF str6.

Dodatno pismo namjera MMF str6.

Dodatno pismo namjera MMF str7.

Dodatno pismo namjera MMF str7.

Dodatno pismo namjera MMF str8.

Dodatno pismo namjera MMF str8.

Dodatno pismo namjera MMF str9.

Dodatno pismo namjera MMF str9.

Dodatno pismo namjera MMF str10

Dodatno pismo namjera MMF str10

Dodatno pismo namjera MMF str11

Dodatno pismo namjera MMF str11

Dodatno pismo namjera MMF str12

Dodatno pismo namjera MMF str12

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close