BiHPolitika

Dug Vlade FBiH ove godine raste za 20 posto

Vlada Federacije BiH usvojila je danas revidirani godišnji plan zaduživanja Federacije BiH u 2020. godini. Ovaj plan je pripremljen sukladno usvojenom Rebalansu budžeta za 2020. godinu i mjerama koje je Vlada FBiH poduzela s ciljem ublažavanja i neutraliziranja negativnih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Revidirani plan zaduživanja obuhvaća i planirana povlačenja kreditnih sredstava za finansiranje kapitalnih projekata u 2020. godini, a sukladno Programu javnih investicija Federacije BiH 2020.-2022. godina.

U 2020. godini bruto potrebe za vanjskim finansiranjem iznose milijardu i 122 miliona KM, pri čemu se iznos od 667,21 miliona KM odnosi na finansiranje kapitalnih projekata definiranih Programom javnih investicija, a preostalih 455 miliona KM namijenjeno je finansiranju budžeta u okviru projekata „Jačanje bankarskog sektora u BiH“ (55 miliona KM) i Instrument brzog finansiranja (400 miliona KM).

Finansijske potrebe koje Vlada FBiH namjerava osigurati na domaćem tržištu, definirane Rebalansom budžeta, iznose 820 miliona KM i u odnosu na ranije usvojeni Budžet za 2020. godinu veće su za 290 miliona KM.

Ovo bi bilo realizirano povećanom emisijom trezorskih obveznica čija ročnost će biti određena sukladno definiranim smjernicama za zaduživanje i dostupnim izvorima finansiranja, vodeći računa o riziku refinanciranja u narednom razdoblju.

Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja u 2020. godini, uz trenutno važeće devizne tečajeve, iznos vanjskog duga na kraju 2020. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 689,58 miliona KM, a unutarnjeg duga za 378,3 miliona KM.

Dakle, ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2020. godine u odnosu na proteklu godinu, porastao bi za milijardu i 64,9 miliona KM ili 20,12 posto.

Uz pretpostavku realiziranja plana finansiranja, definiranog Rebalansom budžeta za 2020. godinu, u bruto iznosu od milijardu i 478 miliona KM, kao i kapitalnih investicija planiranih za 2020. godinu, iznos duga Vlade FBiH na kraju 2020. godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procjenjuje se na 6 milijardi i 374,8 miliona KM.

Imajući u vidu da je vrlo teško procijeniti dužinu trajanja i troškove pandemije koronavirusa, u slučaju izmijenjenih okolnosti Federaciji BiH stoji na raspolaganju još važeći sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru proširenog aranžmana, kao i sredstva Evropske unije koja je za potrebe Bosne i Hercegovine osigurala 250 miliona eura.

Revidirani plan zaduživanja bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija i upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.

D. S. 

biznisinfo

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close