Dr. Mustafa Cerić u odbrani časti IMAMA 28. Regimente 13. SS Waffen Handžar divizije sa činom Haupsturmfuehrera – kapetana

Povodom anonimnog napada na čast i ugled velikog bošnjačkog alima hadži Husejn ef. Đoze, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa reisu-l-ulema emeritus dr. Mustafa Cerić je izdao Saopćenje za javnost u kojem se kaže: 
– Činjenica da je napad na uglednog bošnjačkog alima rahmetli Husejn ef. Đozu, jednog od najvećih duhovnih i intelektualnih umova u dvadesetom stoljeću, anoniman ukazuje da je namjera takozvanih nepotpisanih roditelja iz Goražda bila da se pokrene kampanja protiv Bošnjaka sa ciljem kriminalizacije simbola njihove vjere i morala. To se radi baš sad kad se naručiocima napada čini da i ta linija odbrane časti i ugleda nositelja duhovnih vrijednosti u Bošnjaka popušta i dopušta nedopustivo blaćenje bošnjačkih vjerskih i moralnih autoriteta, poput rahmetli Husejna ef. Đoze. Dakle, nakon fizičkog genocida na djelu je duhovni genocid nad Bošnjacima. To je ciljano nanošenje duhovnog bola svim Bošnjacima koji drže do časti i ugleda svoje vjere i morala. I kao što Abdulvehab Ilhamija reče: “Čudan zeman nastade”! Osuđeni ratni zločinci se dočekuju kao nacionalni junaci, dok u Bošnjaka časni ljudi nemaju mira ni u mezarima.
Naručioci napada na čast i ugled Husejna ef. Đoze treba da znaju da to nije napad samo na njega, već i na sve nas Bošnjake. To je napad na našu čast i naš moral, jer ako je rahmetli Husejn ef. Đozo kao prvi čovjek do reisu-l-uleme Sulejmana Kemure bio “fašista”, onda šta reći za one kojima je on bio učitelj. A Husejn ef. Đozo je bio i ostao učitelj cijeloj jednoj generaciji Bošnjaka, koji u njemu i dan-danas vide svjetlost (nur) svoje vjere, morala i kulture.
Zbog toga najoštrije osuđujemo pokušaj ljudske i moralne diskreditacije lika i djela Husejn ef. Đoze i pozivamo Bošnjake da im ovaj napad na čovjeka za kojeg možemo posvjedočiti da je bio humanista i borac za ljudska prava u vremenu neslobode, bude razlog više da se upoznaju sa njegovom prosvjetiteljskom islamskom mišlju, koja je obilježila cijelo jedno stoljeće.
I neka se sjete svi Đozini učenici i svi Bošnjaci koji su zahvaljujući njemu išli podignute glave za vrijeme komunizma ovih riječi Martina Lutera Kinga, koji je rekao: “Na kraju, mi se nećemo sjećati riječi naših dušmana, već šutnje naših prijatelja”.  (“In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends”).

vakat.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close