Dr Izet Smajević: Vijećnička inicijativa za biciklističku stazu

16. sjednica OV Visoko, 26.03.2014.
Vijećnička inicijativa

Pokrećem inicijativu da se u predstojeći Prostorni plan i predstojeći Urbanistički plan općine Visoko uvrsti biciklistička staza. Tu stazu, uz moguća odstupanja i dopune – što je predmet buduće diskusije i javne rasprave, treba planirati u dvije međusobno povezane petlje, kako slijedi:petlja 1 – ulica Branilaca, semafor kod S centra, raskrsnica prije naplatnih rampi – sa krakom preko mosta do Topuzovog Polja i izletišta Ravne, Vispak, Autobuska stanica – sa krakom do Čekrekčija i Vratnice, ulica Branilaca. Otvorena je mogućnost da se uz ovu stazu, naknadno ili odmah, planiraju biciklističke staze za Arnautoviće, Muliće i Gračanicu,

petlja 2 – semafor kod S centra, ulica kralja Tvrtka, Kožara/ konfekcija – sa krakom do Gradskog groblja i Buka, Prijeko (preko novog mosta), Kožarski most, Pošta, ulica kralja Tvrtka. Napominjem: najavljena je izgradnja biciklističke staze od Sarajeva do Visokog, preko Buka.

Zadužen: nadležne službe i Načelnica općine Visoko

Rok: u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Visoko (OV), a najkasnije do 31. maja 2014., odnosno prije stavljanja na dnevni red OV nacrta odluka o izmjenama Prostornog plana i izradi Urbanističkog plana općine Visoko.  

Obrazloženje:

Korist od omogućavanja biciklističkog saobraćaja na općini Visoko, i posebno u gradskom području, je višestruka. Naprimjer:

       mobilnost građana će se podići na viši nivo; na posao i u kupovinu će se umjesto automobilom moći biciklom, jeftinije je i zdravije

       smanjiće se potreba za vožnjom automobila; poboljšati će se kvalitet zraka, smanjiće se rizik od bolesti – za sve građane, uključivo djecu i omladinu,

       lakše će se riješiti problem zbrinjavanja saobraćaja u mirovanju; imaćemo prohodne trotoare,

       uštediće se na lijekovima i gorivu; novac se može upotrijebiti u druge svrhe.

Problem uticaja automobilskog saobraćaja na okolinu, u svijetu – a naročito kod nas, će se zaoštravati. Svjedoci smo restrikcije saobraćaja u Parizu, planirano je da Hamburg u narednih 20 godina postane „grad bez automobila“, a kod nas bicikllisti ginu na cestama – tome smo svjedočili nedavno.

Naša je zadaća da budemo kreativni, i mislimo pozitivno. Općini Visoko i gradu Visoko, u budućnosti – pored ostalog, treba i biciklistička staza. Iskoristimo ovu inicijativu, i unesimo je u predstojeće planske dokumente.

Vijećnik
Dr Izet Smajević

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close