Donacija Sberbank BH kakanjskom Domu zdravlja

Sberbank BH je finansirala nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme za opremanje hemodijaliznog centra u Kakanju. Ovom zajedničkom projektu Općine Kakanj, JU Dom zdravlja Kakanj, te kakanjskih privrednih subjekata priključila se i Sberbank BH ističući na taj način svoju opredjeljenost za podršku lokalnim zajednicama u kojima posluje. Hemodijalizni centar u Kaknju omogućit će građanima Kaknja da hemodijalizne tretmane mogu realizovati u svojoj općini, bez putovanja u druge medicinske ustanove.

“Odazvali smo se pozivu menadžmenta Doma zdravlja i nabavili namještaj koji je potreban za normalno funkcionisanje ovog centra. Među opremom koju smo donirali nalazi se i osam velikih ormara, od kojih četiri za gardarobu pacijenata centra, zatim ormar za kartoteku, ormari za lijekove, kancelarijski stolovi i stolice. Takođe smo donirali i tri računara koji će se koristiti u ovoj zdravstvenoj ustanovi”, istakao je Jasmin Malićbegović, direktor regije Zenica u Sbebrank BH prilikom predaje donacije.
“Zahvaljujući ovoj donaciji Sberbank BH, hemodijalizni centar je opremljen kvalitetnim kancelarijskim namještajem, te je obezbjeđena neophodna računarska oprema. Sberbank BH je i ovaj put pokazala zavidan nivo društvene odgovornosti prema našoj općini”, izjavio je Mirsad Tursum, direktor Doma zdravlja Kakanj prilikom otvaranja hemodijaliznog centra u Kaknju.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close