Domaće banke ne drže ni 10% tržišnog udjela u FBiH

Tržišni udio banaka sa većinskim domaćim privatnim kapitalom u Federaciji BiH iznosi svega 8 posto, dok je učešće jedne domaće državne banke 1,4%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Lavovski dio tržišnog kolača imaju banke u većinskom stranom vlasništvu, njih 11, koje u ukupnoj aktivi Federacije BiH učestvuju sa 90,6 posto.
U Federaciji BiH ima šest banaka sa večinskim domaćim privatnim kapitalom: Privredna banka Sarajevo , BOR banka, IK Banka Zenica, KIB Velika Kladuša, Vakufska banka, Moja banka.
Ove banke u ukupnom kapitalu učestvuju sa 10,2 posto, dok je udio banaka u stranom vlasništvu 87,5%.
Zanimljivo je da je tržišni udio domaćih banaka sa privatnim kapitalom u blagom porastu, budući da je na kraju 2011. iznosio 7,7%, na kraju 2012. godine 7,6% a sa 31. martom ove godine povećao se na pomenutih 8,0%
Jedina domaća banka u većinskom državnom vlasništvu Union banka Sarajevo ima učešće u ukupnoj aktivi 1,4 posto, a u ukupnom kapitalu 2,3%.
Od 11 banaka u većinskom stranom vlasništvu, najveće učešće od 61,2 posto imaju dioničari iz Austrije, slijedi učešće dioničara iz Hrvatske od 9%, Njemačke 7,1%, Turske 4,4% itd.
Međutim, uzimajući kriterij sjedišta banke-majke, učešće banka iz Austrije je 53,6%, slijede italijanske banke sa 16,1%, a od prošle godine pojavljuje se Rusija (ulazak Sberbanke) sa 4,7%
U bankama u Federaciji BiH 31.3. 2013. godine bilo je ukupno zaposleno 7.175 radnika, od toga u bankama s većinskim državnim kapitalom 3%, a u privatnim bankama 97%.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close