Dokapitalizacija ili gašenje – šta je izlaz za IGA BiH

Izvozno-kreditna agencija (IGA) BiH se, zbog prevelike izloženosti prema klijentima, a posebno prema Fabrici cijevi “Unis” iz Dervente, nalazi u teškom finansijskom stanju i kao jedini izlaz iz ove situacije predlaže se gašenje ili dokapitalizacija ove državne institucije, potvrđeno je “Nezavisnim”.

To je predložila Tehnička misija Svjetske banke, koja je pružila pomoć u procjeni stanja i predlaganju više opcija mogućih rješenja za restrukturiranje ove agencije. Sve to navedeno je u informaciji o ocjeni stanja u IGA BiH, koju je sačinio Upravni odbor te agencije, a koju je juče razmatrala Komisija za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ta komisija je juče u Sarajevu, bez podrške članova RS, zadužila Savjet ministara i UO IGA BiH da s osnivačima, BiH i entitetima, odaberu jednu od opcija u vezi sa budućnošću ove agencije. U informaciji je navedeno da izabrana opcije ne treba imati fiskalni uticaj na budžete države i entiteta.

Iz informacije UO IGA BiH, koja je u posjedu “Nezavisnih”, vidljivo je da se kao prva opcija predlaže “ne uraditi ništa”, što bi, kako je pojašnjeno, značilo da ovoj agenciji ostaje da se polako ugasi, usput pokušavajući da zadrži kreditore i sudove na distanci, kako potraživanja ne bi bila podmirena. Prednost ove opcije je da nema izmirenja potraživanja niti dokapitalizacije, ali su izvjesni indirektni rizici i smanjenje reputacije BiH.

Kao druga opcija predlaže se odricanje od potraživanja i dokapitalizacija, ali bi u tom slučaju “svi učesnici izgubili veći iznos novca”.

Kako se navodi, treća moguća opcija je dokapitalizacija i podmirenje potraživanja u iznosu od 160 mil KM, te nastavak poslovanja pod postojećom strukturom. Četvrta opcija je likvidacija ove agencije, što bi podrazumijevalo prodaju imovine i otplatu dugova, dok je peta opcija likvidacija, otplata dugova i prestanak svih poslovnih aktivnosti, a ona predviđa da entiteti prihvate obaveze agencije. I kao šesta moguća opcija za rješenje ovog problema navodi se likvidacija IGA, otplata dugova i osnivanje nove izvozno-kreditne agencije sa državnim računom. Ta opcija je ocijenjena kao najskuplja, ali bi država sačuvala reputaciju i ponudila rješenje za pokrivanje potreba izvoznih poslova, dok je tehnička misija Svjetske banke preporučila baš tu opciju.

Inače, primajući k znanju informaciju o stanju u IGA BiH, Komisija je zadužila menadžment Agencije da u saradnji s advokatskom kućom koja je zastupa preduzme sve mjere kako bi se sudski sporovi za naplatu potraživanje IGA ubrzali i što prije okončali u njenu korist.

Nikola Špirić, član ove komisije iz SNSD-a, bio je protiv da Komisija razmatra informaciju o stanji u IGA i zauzima zaključke, ocijenivši da nije nadležna za to, ali njegov prijedlog nije naišao na podršku većine članova ovog tijela.

Inače, prema procjeni tima Svjetske banke, trenutna finansijska situacija u IGA BiH je veoma teška po svim standardima. Navode da je stanje kapitala izrazito negativno, te je prvenstveno izazvano pozvanim garancijama jednog klijenta, “Unisa”, tako da raspoloživa sredstva pokrivaju svega 10% tih garancija.

– To ima za posljedicu da IGA nije bila i još nije u poziciji da ispuni svoje ugovorne obaveze, te kasni s plaćanjem tih obaveza više od godinu dana – navodi se u ocjeni stanja i dodaje da sada IGA smanjuje svoju likvidnost plaćanjem zaposlenih, te administrativnih troškova.

Problemi agencije IGA BiH nastali su nakon izdatih garancija za Fabriku cijevi “Unis” iz Dervente, koja se zaduživala i u jednom periodu prestala s proizvodnjom, tako da ne može izmirivati svoje kreditne obaveze. Ono što je posebno zanimljivo je da je IGA BiH samo za “Unis” izdala mjenice višestruko veće od svog kapitala.

Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close