Dok se stanovništvo gušilo vlasti RS-a odbijale pomoć BiH

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra neutemeljenom izjavu predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, a koji je ocjenjujući koordinaciju svih nivoa vlasti u ovoj kriznoj situaciji naveo da se “vlasti BiH ponašaju kao da se poplave dešavaju negdje u Mongoliji”.

Ministarstvo sigurnosti smatra kako je neumjesno povlačiti ovako neutemeljene teze i na taj način bezuspješno pokušavati da se prikriju vlastiti neuspjesi i sakrije pogrešna procjena i odluka vlasti RS da se i nakon velikog broja poziva prema nadležnim institucijama Republike Srpske ne uspostavi odgovarajuća komunikacija sa Operativno-komunikacijskim centrom BiH 112 Bosne i Hercegovine.

Putem ovog centra, kao što je poznato javnosti, već prvog dana po izbijanju poplava, intervencijom helikoptera OS BiH u Šekovićima kada je spašeno 12 života od čega 6 djece, počela je provedba mjera zaštite i spašavanja, prvenstveno ljudskih života korištenjem vlastititih raspoloživih kapaciteta, te koordinacijom međunarodne pomoći, odnosno upotrebom helikopterskih jedinica EUFOR-a, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i brojnih međunarodnih spasilačkih timova.

Nažalost, uprkos upornom insistiranju i nastojanjima iz OKC-a da se uspostavi saradnja sa institucijama RS, a prvenstveno predstavnicima Republičke uprave civilne zaštite, ta komunikacija nikad nije u potpunosti ostvarena!

Plan je bio da entitetske Uprave civilne zaštite, pošalju svoje predstavnike u Operativno-komunikacijski centar BiH 112 gdje bi zajedno sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti, OS BiH i drugih institucija koordinirali aktivnosti na pružanju pomoći, te prikupljali i razmjenjivali informacije sa terena posebno one vezane za područja gdje je pomoć najpotrebnija i tako na direktan način učestvovali u spasilačkim aktivnostima koje su koordinirane iz ovog centra.

S obzirom da se to nije dogodilo, temeljem medijskih izvještaja i poziva građana iz Republike Srpske koji su od strane svih institucija sistema tražili pomoć, u direktnoj komunikaciji sa pojedinim načelnicima opština realizirane su brojne akcije spašavanja i slanja svih vidova pomoći. Odmah po uspostavi komunikacije sa načelnicima opština, u Bijeljinu i ostatak Semberije te Posavinu upućivane su helikopterske jedinice, vojnici OS BiH koji su na terenu odigrali ključnu ulogu u izgradnji i spašavanju nasipa, te spasilački timovi iz Mostara, Bihaća, Foče te timovi iz Republike Hrvatske, Velike Britanije, spasioci iz Slovačke, Slovenije, te više ekipa rafting i ronilačkih udruženja sa područja čitave Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, u najugroženija područja Posavine, Semberije, te Doboja i Brčkog poslane su veće količine hrane, vode, te medicinski paketi, agregati, pumpe za vodu i druge neophodne potrepštine.

Aktivnosti su vršene korištenjem standardnih operativnih procedura pružanja pomoći i ona je upućivana prema prioritetima u najpogođenija područja BiH na transparentan način o čemu postoji obimna dokumentacija.

Da su se predstavnici institucija RS pravovremeno odazvali pozivima Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno uputili svoje predstavnike u OKC BiH ne bi bilo prostora za bilo kakve špekulacije. Ovako, kada se uzme u obzir činjenica da je Vlada Republike Srpske uputila predstavnike u OKC BiH tek 21.05.2014, što znači tek sedmog dana nakon najveće prirodne nesreće koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu, svi politički obojeni navodi da je Ministarstvo sigurnosti napravilo neku od proceduralih ili funkcionalnih pogrešaka, besmisleni su.

Aktivnosti Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 bit će nastavljene sve dok za njima bude iskazivana potreba na terenu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close