BiHPolitika

Dogovor lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a: Deset principa za formiranje vlasti na nivou BiH

Lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović usaglasili su deset principa za formiranje vlasti na nivou BiH, a prvi od njih je poštivanje i provođenje Općeg okvirnog sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.Portal Klix.ba je u posjedu navedenog dokumenta koji još nije potpisan, ali je usmeno dogovoren između lidera.

Drugi princip odnosi se na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje Dejtonske ustavne strukture. 

Treći princip odnosi se na nastavak integracionih procesa u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH. 

Četvrti princip predviđa da je neophodnoimplementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH. 

“U institucijama na svim nivoima vlasti obezbijediti zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanja vršiti prema kriterijumu dokazane kompetentnosti kandidata. Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu”, peti je princip koji su usaglasili lideri Izetbegović, Dodik i Čović.

Šesti princip predviđa da se kroz mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intenzivno radi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU s ciljem ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje BiH EU, a socijalno-ekonomskim reformama usmjeriti se na rješavanje životnih pitanja u BiH. 

U procesu napretka BiH ka članstvu u EU potrebno je postepeno stvoriti uslove da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH

Sedmi princip predviđa da se ubrzanom izgradnjom transportne, energetske i digitalne infrastrukture, koja je od strateškog interesa za BiH i region, pospješi privredni razvoj. 

osmom principu se navodi da je potrebno intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih lica, a deveti princip predviđa da se obezbijedi nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za nastavak efikasne borbe protiv svih oblika ekstremizma, organizovanog kriminala i korupcije. 

“Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštovanja međunarodnog prava”, navodi se u desetom principu za formiranje vlasti na nivou BiH, koje su usaglasili lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA. 

U usaglašenoj izjavi o principima za formiranje vlasti na nivou BiH navodi se da su trojica lidera svjesni odgovornosti prema narodima i građanima BiH, konstatujući da dosadašnji napredak nije dovoljan sa stanovišta potreba stanovništva, ali da predstavlja dobar temelj za dalje političke, ekonomske i društvene reforme i razvoj BiH, kao najbolji odgovor na negativne demografske trendove i odlazak mladih, kao i na potrebe izgradnje, stabilnog, ekonomski prosperitetnog i socijalno pravednog društva jednakih šansi. 

Spremni smo da formiramo i obezbijedimo stabilno funkcionisanje vlasti u BiH koja će nastaviti provođenje neophodnih zakonodavnih, socijalno-ekonomskih i društvenih reformi koje će se prioritetno usmjeriti na rješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana, te ponuditi odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost i prosperitet”, navodi se u usaglašenoj izjavi Dodika, Čovića i Izetbegovića.

Klix

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close