Dodijeljeno 20 automobila ratnim vojnim invalidima

Vlada FBiH i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurali su sredstva za nabavku 20 automobila ratnim vojnim invalidima (RVI) 100 posto I grupe koji su ispunili uvjete za ostvarivanje tog prava.

Na ceremoniji upriličenoj tim povodom, ključeve automobila ratnim vojnim invalidima uručio je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez.

Ratnim vojnim invalidima su isporučeni automobili marke „seat“, a za isporučioca je nakon provedenog postupka javne nabavke izabrana kompanija ASA Auto d.o.o. Sarajevo kao najpovoljniji ponuđač.

Vrijednost ugovora je 493.600 KM (bez PDV-a), a pojedinačna cijena automobila 24.680 KM (bez PDV-a).

Obraćajući se sudionicima skupa, ministar Helez je kazao da je odabir dobavljača i korisnika realiziran u suradnji s predstavnicima ratnih vojnih invalida, kako je to i dosada rađeno.

Izrazio je očekivanje da će onaj ko bude izabran na poziciju federalnog ministra za boračka pitanja u narednom mandatnom periodu nastaviti ono što je s predstavnicima ove boračke kategorije dogovorila Federalna vlada u aktuelnom sazivu.

U vezi s tim, Helez je podsjetio na plan da se u naredne dvije godine, uz redovnu dodjelu automobila, isporuči još po 20 automobila godišnje.

Uputio je najbolje želje novim vlasnicima automobila, uz uvjerenje da će boračkim kategorijama biti posvećena još veća pažnja u narednom periodu.

Predsjednik Saveza RVI-paraplegičara FBiH Mujo Aganović iskazao je zahvalnost zbog realizacije ovog projekta, istaknuvši korektnost i primjeren odnos Vlade FBiH i resornog ministarstva spram ove boračke populacije.

Aganović vjeruje da će ta suradnja i ubuduće biti na obostrano zadovoljstvo, te ističe očekivanje da će ukupan tretman ove, ali i svih drugih boračkih kategorija u narednom periodu biti još bolji i zasnovan na punom uvažavanju njihovog dostojanstva i stečenih prava.

Savez RVI-paraplegičara FBiH uručio je zahvalnice ministru Helezu i njegovim saradnicima Ibrahimu Ganibegoviću i Besimu Hodžiću.

U ovoj budžetskoj godini je već realizirana dodjela 60 automobila vrijednosti 1.458.000 KM (bez PDV-a), a, kako je rečeno, uključujući današnju dodjelu, dosad je u drugom krugu ukupno dodjeljeno 387 automobila, od ukupno 545 korisnika/ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close