„Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom“

Sutra, 06. decembra 2012. godine sa početkom u 11:00 sati u Općini Visoko, (na lokaciji Dobrinje bb) biti svečano pušten u rad „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom“. Ceremoniji otvaranja prisustvovat će: Fikret Plevljak, premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ivica Ćurić, ministar za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice ZDK, Ulrike Maria Knotz, ambasadorica SR Njemačke u BiH, načelnici općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko te predstavnici Udruženja Humanost – societas humanitatis Zenica i njegovih njemačkih partnera, Terra Tech iz Marburga i Lebenshilfe Plauen gGmbH.

Ciljna grupa Centra su osobe sa posebnim potrebama sa područja općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih
posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Centar će
pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju izgradnje zgrade koja je trajala godinu dana učestvovali su: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa 1.200.000 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 174.000 KM, Općina Visoko sa 175.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrastrukturu) te njemačka organizacija „Bild hilft e.V.“ putem Udruženja Humanost sa oko 60.630 KM. Ovom prilikom potpisat će se Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza u naredne dvije godine između Zeničko-dobojskog kantona, općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko i Udruženja Humanost kao implementing partnera projekta. Ugovor predviđa da tokom dvogodišnje pilotne faze rada Centra, Kanton i općine finansiraju 60 odsto rada Centra, dok bi preostalih 40 odsto finansirali strani donatori. Nakon završetka pilotne faze lokalne strukture bi trebale u potpunosti preuzeti finansiranje rada Centra kao što je to bio slučaj i sa Dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju i Centrom za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici.

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close