DF, SDA, SDS, PDP i NDP će formirati državnu vladu

Čelnici Demokratske fronte, SDA, SDS, PDP-a i NDP-a sutra bi u Sarajevu trebali potpisati sporazum o saradnji, saznaje Federalna televizija. Sa tog sastananka bit će upućen poziv čelniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću da se priključi ovim strankama koje bi trebale činiti okosnicu vlasti na državnom nivou.

Dokument je kreirala Demokratska fronta Željko Komšić, sa sadržajem su se, na posljednjim sastancima, usaglasili čelnici SDA. Rukovodstvo Saveza za promjene Republike Srspke načelno je prihvatilo veći dio sadržaja, a o detaljima će se usaglašavati na sastancima koji su zakazani za sutra. Pitanje broj jedan bit će Evropske integracije, odnosno mehanizam koordinacije. Evo prijedloga:

“Za svako aktualno pitanje u procesu EU integracija, a naročito izrade politika i strategija kao i usuglašenu implementaciju propisa, Predsjedavajući Vijeća ministara saziva sastanak ekspertnih radnih skupina koje imenuje Vijeće ministara. Ukoliko se rješenje ne nađe na ekspertnom nivou u roku od 30 dana, Predsjedavajući Vijeća ministara saziva među-ministarsku konferenciju nadležnih ministara iz Vijeća ministara BiH i vlada entiteta koja problem rješava na političkom nivou uz uvažavanje stručnih preporuka i važećih EU standard”, navodi se u dokumentu.

Kad je u pitanju entitetski nivo, odnosno nivo Federacije BiH planirano je ukidanje Federalnog ministarstva obrazovanja, što je u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH. Umjesto tog ministarstva bilo bi osnovano ministarstvo za evrropske integracije, dok bi nauka bila pridružena ministarstvu kulture i sporta. Također je predloženo i osnovanje Međukantonalnog vijeća za saradnju u procesu EU integracija. Kada su u pitanju ekonomske reforme, predložene su izmjene zakona o PDV-u.

“Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te pomjeriti rok za plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec”, dodaje se u dokumentu.

Osim toga planirano je i povećanje akciza na alkohol, duhan i duhanske prerađevine, dok bi se novčana sredstva preusmjerila prema fondovima zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini na osnovu čega bi se poboljšalo stanje u zdravstvu. Kada su u pitanju javna preduzeća predložene su sljedeće mjere:

Također, dokument sadrži sljedeće stavke:

Depolitizacija procesa izbora direktora i članova uprave Javnih preduzeća,
Ukidanje menadžerskih ugovora direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom.

Moratorij na zapošljavanje u javnim preduzećima tokom perioda stabilizacije od 18 mjeseci.

Plate direktora i članova uprave javnih preduzeća prilagoditi poslovnim rezultatima preduzeća (fiksni i varijabilni dio).

Prema prijedlogu trebalo bi i da se smanje doprinosi na plaće, a poslodavci su dućni taj novac preusmjeriti u novo zapošljavanje. U preijedlogu DF.-a koji su načelno prihvatile SDA i savez za primjene planirano je ukidanje u takozvanog bijelog hljeba, smanjenje plaće u organima uprave, Vlade i parlamenta na sljedeći način:

Plate do 999,00 KM – bez promjene,
plate od 1.000,00– 1.999,00 KM – umanjenje 5 posto,
plate od 2.000,00 – 2.999,00 KM – umanjenje 10 posto,
plate preko 3.000,00 KM – umanjenje 15 posto

Predložene su i mjere borbe protiv korupcije tako što bi bilo naloženo finansijskim policijama da istraže poslovanje u svim preduzećima sa većinskim državnim kapitalom.

(Klix.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close