BiHPrivreda

Deset top kompanija u BiH

Poslovni portal Akta.ba je napravio pregled poslovanja za deset top kompanija u BiH prema prihodu u 2014. i 2015. godini i prema dobiti na osnovu  finansijskih  pokazatelja  zvanično  dobijenih  od nadležnih agencija, odnosno u Federaciji BiH od Finansijsko-informatičke agencije FIA i u Republici Srpskoj od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF. Među deset vodećih bh. kompanija po ostvarenom prihodu u 2015. godini njih osam je iz Federacije BiH dok su dvije iz RS.

Među vodećim kompanijama našle su se: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Holdina d.o.o. Sarajevo, Konzum d.o.o. Sarajevo, Bingo d.o.o. Tuzla, Optima Grupa d.o.o. Banja Luka, ArcelorMittal Zenica , BH Telecom d.d. Sarajevo, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka  i Aluminij d.d. Mostar.

U nastavku pogledajte tabelarni prikaz ostvarenog prometa u 2014. i 2015. godini za deset top kompanija

Naziv kompanijaUkupan prihod za 2014.  Ukupan prihod za 2015.Razlika 2014/2015 u procentima
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo980.795.696,00978,908,635.00

-0,19%

Holdina d.o.o. Sarajevo1.026.095.775,00852,942,754.00

-16,87%

Konzum d.o.o. Sarajevo698.575.280,00852,526,306.00

22,04%

Bingo d.o.o. Tuzla566.424.929,00806,369,094.00

42,36%

Optima Grupa d.o.o. Banja Luka1.072.365.925,00754,993,923.00

-29,60%

ArcelorMittal d.o.o. Zenica662.415.280,00633,409,962.00

-4,38%

BH Telecom d.d. Sarajevo576.826.503,00546,588,909.00

-5,24%

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo452.092.781,00473,577,493.00

4,75%

Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka493.304.442,00464,098,707.00

-5,92%

Aluminij d.d. Mostar438.339.341,00447,778,668.00

2,15%

Izdvojili smo i poslovanje kompanija po dobiti u 2014. i 2015. godini. Od deset top kompanija po ostvarenom prometu, tri su se na osnovu ostvarene dobiti našle u minusu. Kompanije koje su ostvarile pozitivnu dobit su: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Holdina d.o.o. Sarajevo, Konzum d.o.o. Sarajevo, Bingo d.o.o. Tuzla, BH Telecom d.d. Sarajevo, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo i Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, dok su se u minusu našli: Optima Grupa d.o.o. Banja Luka, ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica i Aluminij d.d. Mostar.

Naziv Kompanije

Dobit/gubitak 2014.Dobit/gubitak  2015.

Razlika 2014/2015 u procentima

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

5.966.937,00

3.635.753,00

-39,07%

Holdina d.o.o. Sarajevo

6.071.021,00

4.077.584,00

-32,84%

Konzum d.o.o. Sarajevo

4.376.400,00

1.861.421,00

-57,47%

Bingo d.o.o. Tuzla

40.025.299,00

56.188.628,00

40,38%

Optima Grupa d.o.o. Banja Luka

-299.864.599,00

-137.611.510,00

-54,11%

ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica

22.451.688,00

-19.206.063,00

-185,54%

BH Telecom d.d. Sarajevo

82.756.416,00

80.975.192,00

-2,15%

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

5.264.817,00

2.428.270,00

-53,88%

Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka – m:tel

106.385.084,00

81.488.875,00

-23,40%

Aluminij d.d. Mostar

-49.136.741,00

-44.555.747,00

-9,32%

Iz ove skupine izdvojilo se pet kompanija koje su ostvarile najveću dobit u 2015 godini, a to su: Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka – m:tel, BH Telecom d.d. Sarajevo, Bingo d.o.o. Tuzla., JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Konzum d.o.o. Sarajevo.

Naziv KompanijeDobit u KM nakon oporezivanja
 Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka – m:tel81.488.875,00
 BH Telecom d.d. Sarajevo80.975.192,00
 Bingo d.o.o. Tuzla56.188.626
 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo3.635.753,00
 Konzum d.o.o. Sarajevo1.861.421,00
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close